Poděkování divadelním představením

Neobvyklou formou bylo poděkováno dobrovolným hasičům Pardubického kraje za jejich práci ve čtvrtek 22. března 2018 ve Východočeském divadle v Pardubicích skvělou komedií “Hoří, má panenko!” Zdařilé přenesení scénáře známého filmu na jeviště potěšilo nejenom členy desítek sborů, zasloužilých hasičů a jejich rodinných příslušníků. Ty všechny spolu se studenty místní Střední průmyslové školy chemické v hlediští unikátní secesní budovy přivítal starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josef Bidmon spolu s krajským hejtmanem Martinem Netolickým, ředitele HZS Pardubického kraje plk. Miroslavem Kvasničkou a náměstkem starosty SH ČMS Janem Slamečkou.
“Na jaké jiné divadlo by hasiči měli jít?” řekl v úvodu hejtman Netolický, který ocenil, že má příležitost poděkovat také manželkám a blízkým záchranářů, kteří se pro slavnostní dopoledne stali diváky dnes již klasické komedie. Herci se pak na závěr představení dočkali poděkování v podobě bouřlivého potlesku čtyři sta padesáti vděčných hostů.

Poděkování

Dobrý den,
Ráda bych jménem našeho sboru poděkovala KSH Pardubického kraje a OSH Svitavy za to, že umožnili našim členům zúčastnit se divadelního představení Hoří, má panenko v Pardubicích. Dle ohlasů se tato kulturní akce povedla a představení se všem zúčastněným líbilo. Velmi pozitivně naši členové hodnotili skutečnost, že si vedení ( ať už KSH či OSH) vzpomnělo, cituji: „i na obyčejné vesnické hasiče“! Zároveň děkujeme panu Souralovi, starostovi OSH a panu Šimonovi z SDH Telecí za pomoc při dopravě našich členů do Pardubic. Pokud by se v budoucnu podobná akce opět konala, bude z řad našich členů jistě zájem, i za cenu finanční spoluúčasti SDH.
Ještě jednou moc děkujeme.

S pozdravem.
Lenka Tomášková

Úrazové pojištění mladých hasičů

Dobrý den,

zasílám důležité upozornění, týkající se úrazového pojištění mladých hasičů (do 18 let).

Jak jistě víte, toto pojištění sjednává pro své členské organizace Česká rada dětí a mládeže. Ta uzavírá na základě výběrového řízení smlouvu vždy na několik let.
Pojistná smlouvá s pojišťovnou Kooperativa, kterou jsme do loňska využívali, byla platná do 31. 12. 2017.

Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová pojistná smlouva u pojišťovny Generali.

Pro posouzení, na kterou pojišťovnu hlásit případný úraz je důležité vždy datum, kdy k úrazu došlo, tedy veškeré úrazy, které se stali do 31. 12. 2017 se uplatní ještě u Kooperativy (bez ohledu na datum, kdy se škoda hlásí).
Naopak veškeré úrazy, ke kterým dojde 1. 1. 2018 a později se již budou hlásit na Generali.

Pojistnou smlouvu i formulář pro nahlášení škody naleznete na www.dh.cz v sekci pojištění.

Podrobné informace obdržíte na školení hospodářů nebo poradě vedoucích OORM v Přibyslavi.

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Letní školy 2018

Dobrý den,

na webu https://mladez.dh.cz byly zveřejněny informace o Letních školách instruktorů v roce 2018, prosím, předejte info dále vedoucím kolektivů mladých hasičů.

Přímý odkaz na článek o Letních školách: http://bit.ly/lsi-2018

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Pozvánka, Hoří, má panenko!

Dobrý den Vážená kolegyně, Vážený kolego,

dovoluji si Vás pozvat na divadelní představení ve Východočeském divadle Pardubice Hoří má panenko. Divadelní představení se hraje pro hasiče z SDH i HZS. Počítáme s účastí 430 hasičů od studentů oboru požární ochrana až po ty nejstarší. Celé představení je forma poděkování všem hasičům z Pardubického kraje za jejich práci. Věřím, že naše pozvání příjmete a pozdravíte zástupce všech SDH a HZS z našeho kraje.

Na setkání se těší

Josef Bidmon starosta KSH PaK

Veřejná výzva pro zájemce do reprezentace ČR dorostu v požárním sportu pro rok 2018

Níže přiložená výzva pro zájemce do reprezentace ČR dorostu v požárním sportu.
Výzva je k nalezení i na webu: http://bit.ly/vyzva-dorost-2018

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz

 

Vyzva_2018 (PDF)

Zpravodaj hasičského sportu 1/2018

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám letošní první číslo Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce. Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují nejen v rámci integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích.

Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme. Zároveň budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o své názory, postřehy a reakce.

 

Zpravodaj hasičského sportu 1-2018 (PDF)

Úspěšné zahájení sezóny 2018 ve Sboru dobrovolných hasičů Pustá Kamenice

Pustá Kamenice je malá obec ležící na okraji svitavského okresu v těsném sousedství okresu Chrudim. V obci žije celkem 326 obyvatel a velká část z nich je zapojena do činnosti dvou spolků, které zde působí, Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice a Sboru dobrovolných hasičů Pustá Kamenice. Ke zdejším hasičům se hlásí 90 obyvatel obce a třetina z nich jsou děti a mládež do 18 let. Od roku 2015 začali místní hasiči pracovat i s dětmi v kategorii přípravky (3 – 6 let), a tak dnes do hasičského kroužku chodí téměř celá školka a zhruba polovina žáků zdejší školy. Tyto děti se celoročně scházejí na pravidelných schůzkách včetně prázdnin. Hlavní náplní kroužku je sportovní průprava a příprava dětí na hasičské soutěže, stíhají se ale věnovat i výtvarničení, hrám a vzdělávání v oblasti prevence. Podíváme – li se na ukončenou sezónu 2017, je až k neuvěření, co vše místní mladí hasiči za rok stihnou. Ať už to jsou soutěže v rámci Okresní ligy mladých hasičů, jarní a podzimní kolo hry Plamen, či úspěšná účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, v níž čtyři z osmi vybraných prací uspěly v okresním kole, jedna z nich byla dokonce oceněna prvním místem v kole krajském, nebo tři výlety pro děti a rodiče a účast na Festivalu přípravek v Kunštátu. Mladí hasiči také zvládli představit svoji činnost před komisí soutěže Vesnice roku a jako správní dobrovolní hasiči se zapojili do celostátní akce prodeje žlutých kvítků na podporu prevence rakoviny. Nacvičili také dvě divadelní vystoupení, která předvedli na pouťovém posezení v obci a na Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje v Městečku Trnávce.

Stejně jako v loňském roce tu letošní sezónu 2018 zahájila přípravka svojí účastí na soutěži Kostěnické hrátky s hasičátky, která se konala 10.2.2018 a na kterou přijelo 22 týmů ze všech okresů Pardubického kraje. Náš okres reprezentovala pouze pustokamenická přípravka, ale zato se třemi týmy! Stala se tak nejpočetnější skupinou z jednoho sboru. Děti soutěžily ve 4 disciplínách – štafeta s nejrůznějšími překážkami, motání hadic na čas, určování technických značek a štafeta se zapojováním hadic C. Konkurence byla veliká, ale pustokamenické děti se vůbec neztratily. Tým C, složený téměř celý pouze z tříletých dětí, jel především sbírat zkušenosti. Svým výkonem tito nejmladší závodníci dokázali, že pro ně smotat či zapojit hadici C není vůbec žádný problém, a byli vždy náležitě oceněni velkým potleskem. Za svůj výkon obdrželi bronzové medaile a 22.místo. Tým B udělal místním hasičům velkou radost. Posunul umístění týmu B z loňského 13. místa na 9. místo a jen těsně získal stříbrné medaile. Nejzkušenějším týmem byl tým A. Tito závodníci měli nejtěžší pozici, protože si už uvědomovali, že jedou obhajovat loňské 1. místo. I přestože se z loňského vítězného družstva A v tom letošním objevil pouze jeden závodník, tak děti 1. místo obhájily a přivezly si zlaté medaile a pohár pro vítěze. Svým výkonem tak potvrdily, že SDH Pustá Kamenice má jednu z nejlepších přípravek v Pardubickém kraji. Obrovské poděkování si zaslouží SDH Kostěnice za precizně připravenou a zorganizovanou soutěž, která je navíc obohacena velmi příjemnou, usměvavou a radostnou atmosférou ze strany pořadatelů i kolegů vedoucích. Díky tomu vedoucí odjížděli ze soutěže nejen s radostí z úspěchu svých svěřenců, ale také s pozitivní energií do další práce!

Poděkování patří také všem dětem za vzornou reprezentaci hasičského sboru, obce Pustá Kamenice, ale také okresu Svitavy, dále rodičům, kteří místní hasiče podporují, především tím, že doprovází ty nejmenší děti na soutěže a pomáhají při organizování všech akcí, které pro děti hasiči pořádají. Za
podporu je také třeba poděkovat obci Pustá Kamenice.

Hasičská sezóna 2018 je tak v SDH Pustá Kamenice úspěšně zahájena!

Mgr.Lenka Tomášková