Návštěva Národního technického muzea ZDARMA pro příslušníky IZS

Národní technické muzeum jako poděkování členům Integrovaného záchranného systému za jejich nasazení v boji proti koronaviru nabízí v období od 1. června do 31. srpna 2020 volný vstup do všech svých poboček.

Po celou dobu od 1.6. do 31.8. 2020 tak mohou příslušníci IZS navštívit hlavní budovu i pobočky Národního technického muzea ZDARMA.

Příslušník IZS uplatňující vstup zdarma na pokladně muzea doloží, že je členem IZS. Vstup zdarma platí pro DVĚ osoby nebo je možné využít rodinného vstupného (2 dospělí a minimálně jedno a maximálně 4 děti).

Vstup zdarma je určen příslušníkům Police České republiky a Městské / Obecní policie včetně administrativních složek.

Členům Hasičského záchranného sboru ČR a členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně administrativních složek.

Zaměstnancům ve zdravotnictví (všechny druhy péče) včetně administrativních zaměstnanců.

Na vstup zdarma mají nárok příslušníci výše uvedených složek, kteří jsou v pracovním nebo služebním poměru a mohou se prokázat zaměstnaneckým nebo služebním průkazem či předložit potvrzení od zaměstnavatele. Soukromí lékaři se prokazují licencí udělenou Českou lékařskou komorou. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se prokazují předložením členského průkazu.

Více informací najdete na stránkách muzea:
http://www.ntm.cz/IZS
Národní technické muzeum

Nabídka prázdninových aktivit Jánské Koupele

Tábor 14 dnů

Nabídka letních aktivit pro zájemce na tento rok, ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2020 – odkaz na přihlášku, informace, poučení a prohlášení rodičů a řád tábora. Přihlášky v případě zájmu zašlete spolu s prohlášením rodičů do 15. července 2020 na adresu ITI.fabi@seznam.cz.

Po vrácení přihlášky obdržíte List účastníka, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (čekáme ještě zda nebude vydána nová verze vzhledem ke coronavirové nákaze), doporučené vybavení a žadatelé o příspěvek na LT doklady k žádostem pro zaměstnavatele či ZP. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěteje nutné letos nechat potvrdit pro všechny děti, neplatí loňský posudek, v případě změny budeme informovat.

6 dnů VČA

Vzhledem k tomu, že po ukončení výše uvedeného tábora, nemá nástup další tábor (byl zrušen MLT MSK) uvolnila se tím kapacita v ÚHŠ Jánské Koupele a společně s vedoucími jsme se domluvili, že na pomoc obsazennosti naší táborové základny, uskutečníme od 9. – 14. 8. 2020 volnočasovou aktivitu na těchto 6 dnů. Pokud tedy znáte někoho s dětmi ve věku 6 – 15 let, které by nezvládly 14 denní tábor, ale na 6 dnů by si to jeli rádi vyzkoušet, sdělte jim, prosím, tuto informaci nebo jim předejte kontakt. Stejně tak, mohou tuto aktivitu využít i účaastníci 14 denního tábora, kteří každý rok naříkají, že chtějí tábor delší. Pro potřebu zasíláme v odkazu i materiály na tuto 6 denní akci.

Přihlášky v případě zájmu zašlete spolu s prohlášením rodičů také do 15. července 2020 na adresu ITI.fabi@seznam.cz.

Zpravodaj hasičského sportu – 2/2020 SPECIÁL

Vážené dámy, vážení pánové,
dostává se k Vám druhé číslo ZPRAVODAJE HASIČSKÉHO SPORTU v roce 2020, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku především z oblasti hasičského sportu.
Navzdory všem opatřením ze strany Vlády ČR během vyhlášení nouzové stavu, se dobrovolní hasiči i během tohoto stavu podíleli na pomoci a ochraně obyvatel ve svých sborech a jednotkách. Mnozí z nich využili své schopnosti především v šití roušek, tiskem ochranných štítů, roznášením informačních letáků a desinfekce, mnozí z nich se zapojili i v sociálních službách.
Co se týče sportovní činnosti, tak ta probíhala individuálně a byla založena na dobrovolnosti a možnostech každého jedince. Doufejme, že nyní už přijde období, kdy se mladí hasiči a sportovci budou moci vrátit ke své kolektivní činnosti a získají příležitost poměřit své síly na některých závodech.
Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.

Zpravodaj_hasičského_sportu_2-2020_SPECIÁL