Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Rada Pardubického kraje schválila dne 18. 1. 2021 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021.

Schválené výzvy:

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

  • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
  • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců,
  • Program B3: Podpora sportu pro všechny,
  • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje,
  • Program B5: Podpora významných sportovních akcí,
  • Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

  • Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín vyhlášení programu: 19. 1. 2021
Lhůta pro příjem žádostí: 20. 2. – 12. 3. 2021
Vyplněné formuláře žádosti o dotaci prosím posílejte v termínu pro příjem žádostí (rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu).

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Zároveň prosíme o řádné vyplnění žádostí a případné doložení povinných příloh.

Znění výzvy a formulář žádosti je případně i ke stažení na webových stránkách.

Pokud budete mít k vyhlášeným programům dotazy neváhejte nás kontaktovat, rády Vám poradíme.

Pověřené kontaktní osoby:

Tereza Ševčíková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 697
e-mail: tereza.sevcikova@pardubickykraj.cz

Ing. Lebedová Lucie – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 212
e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

Pomoc s žádostí o dotaci Pardubického kraje, případně vyhotovení této žádosti nabízí také

Jindřich Groulík – SDH Osík u Litomyšle
tel.: 723827578
e-mail: jindrich.jindrich@centrum.cz

Informace Pardubického kraje k finanční podpoře JPO SDH obcí (dopis byl rozeslán do všech obcí v pardubickém kraji)

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě dotazů ve věci pokračování finanční podpory jednotek SDH obcí sdělujeme, že dotační program „Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020“ pozbyl své platnosti, a proto byl z webových stránek kraje odstraněn včetně všech formulářů.
Z objektivních důvodů Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání 15. prosince 2020 schválilo pravidla rozpočtového provizoria s tím, že rozpočet kraje pro rok 2021 bude projednán zastupitelstvem až 23. února 2021. Do té doby není možné poskytovat jakoukoliv programovou ani individuální finanční podporu na vybavení jednotek SDH obcí ani na nové dopravní automobily pořizované z dotačního programu MV – GŘ HZS ČR na rok 2021.

Žádáme vás proto, abyste požadavky na dotace pro rok 2021 nezasílali, o případném novém dotačním programu a nastavených podmínkách budete včas informováni.

Individuální dotace poskytované konkrétním obcím na nové dopravní automobily, ve smyslu již uzavřené smlouvy v roce 2020, budou realizovány beze změn dle podmínek smlouvy.

S pozdravem

Aleš Boňatovský
tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Národní sportovní agentura vyhlásila novou výzvu 8/2020 – Provoz a údržba 2021

V této výzvě o dotaci lze žádat o finanční prostředky především na :
– energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
– pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízení za období podpory (např. sekání trávy, válcování pozemku, odhrnování sněhu atd.)
– spotřební materiál, včetně hygienických prostředků, související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– pojistné související se sportovním zařízením za období podpory

Jedná se o náklady, které vzniknou v roce 2021.
Podmínkou je, aby žadatel byl evidován v Rejstříku sportovců, včetně jeho sportovního zařízení (např. cvičiště pro hasičský sport).
Výzva žádostem je otevřena od 23.11.2020 do 14.12.2020.

Vyzva_8_2020_PaU_2021