DŮLEŽITÉ INFORMACE PO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Vedení běžného účtu bez poplatku

Pro sbory dobrovolných hasičů je od roku 2020 možno založit běžný účet a to zcela bezplatně. To znamená, že se neplatí za vedení účtu, za jednotlivé položky, za výběry a podobně. Účet je zcela zdarma.

Zájemci o tento účet můžete kontaktovat :
Moneta Bank a.s., telefonní číslo 702168260, Ing. Morong Pavel – Pardubický kraj

Kurz rozhodčích instruktorů – nové kvalifikace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska plánuje ve dnech 31. 1. až 2. 2. 2019 pořádat jeden kurz pro nové rozhodčí instruktory. Tento kurz je určen pro členy SH ČMS, kteří znají pravidla PS a aktivně vykonávají rozhodčího v PS nejméně po dobu 5. let.

Místo kurzu je Hotel Přibyslav – Husova 385, 582 22 Přibyslav

Kurz je limitován počtem uchazečů na 20 osob, k přihlášení do kurzu použijte přihlášku, kterou pošlete buď poštou na adresu SH ČMS Římská 45, 120 00 Praha 2 nebo na mail kolka@dh.cz.

Máte-li jakékoliv dotazy pište na kolka@dh.cz nebo volejte na 702 151 378.

Přihláška

Nová pojistka ČOV pro sportovce SH ČMS od 18. let věku

Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem 28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP, a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění sportovců SH ČMS od 18. let platné od 1. 1. 2020 u Pojišťovny VZP, a.s.

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

POJIŠTĚNÉ OSOBY

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků. Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

Pojistna_smlouva_c._1310001770 Dodatek_c._1_k_pojistne_smlouve__c.1310001770 Rozsah_urazoveho_pojisteni_smlouvy_c.1310001770 Pojistne_podminky_uraz_COV_2018 Pojistne_podminky_uraz_COV_2018 Urazove_pojisteni__sportovcu_od_18._let_platne_od_1.1._2020 Oznameni_skodni_udalosti_kolektivni_urazove_pojisteni