Dobrovolní hasiči mohou žádat kraj o prostředky na vozidla či požární zbrojnice

Nad rámec sedmi milionů korun, které má Pardubický kraj schválené ve svém rozpočtu, budou obcím přerozděleny další finance pro obce na pořízení nových dopravních automobilů a výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic. Na tento účel je možné získat dotaci Ministerstva vnitra. Hejtman Martin Netolický bude také v této věci v nejbližší době jednat s ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Miroslavem Kvasničkou.

„Uvědomujeme si nezastupitelnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v integrovaném záchranném systému, a proto již od roku 2002 podporujeme jejich vybavenost formou každoročních finančních dotací. Vítáme proto vyčlenění 17 milionů korun ze státního rozpočtu, ke kterým přidáme finance ze svých vlastních zdrojů, jež budou pro letošní rok, také díky přebytkovému hospodaření, navýšeny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pořízení nového dopravního automobilu podpoříme částkou až 300 tisíc korun, výstavbu či rekonstrukci požární zbrojnice do částky 500 tisíc korun,“ dodal hejtman Netolický s tím, že podmínkou poskytnutí krajských financí bude přidělení dotace od Ministerstva vnitra.

Odkaz na zdroj: www.pardubickykraj.cz

1 2

Akce na svátek sv. Floriána

Vážené kolegyně, kolegové, bratři a sestry,

dovolte mi, abych Vás informoval a vašim prostřednictvím všechna SDH našeho Sdružení o připravovaném dnu hasičstva, který proběhne dne 4. května 2016 na svátek sv. Floriána na Hradčanském náměstí a v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jsme přesvědčení, že všechny složky českého hasičstva přijmou naše pozvání a společně tak oslavíme svátek sv. Floriána-našeho ochránce a patrona.

 

Předpokládaný program:

Do 10:00 dojezd do Prahy (parkování vozidel (autobusů, CAS, DA a osobních aut) na Letné.

10:00 – 13:00 individuální prohlídka Národního technického muzea (cca 10 min. pěšky od parkingu)
14:00 – 14:15 Položení věnce u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.

14:20 – 15:00 Složení slavnostního slibu a přísaha nových příslušníků HZS ČR.

15:00 – 17:30 Dynamické a statické ukázky činnosti a techniky

18:00 – 19:45 Hasičská mše v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (celebruje Kardinál Dominik Duka OP)

 

Doufáme, že se této akce zúčastníme v hojném počtu.

Vážení přátelé,
nahlaste prosím na adresu Kanceláře SH ČMS (e-mail: kancelar@dh.cz, vosykova@dh.cz ) nebo na tel.: 222 119 501 předpokládaný počet účastníků a typ vozidla, kterým přijedete, pokud možno co nejdříve.

Další podrobnosti budeme zveřejňovat operativně.

S přátelským pozdravem Ing. Karel Richter
Starosta SH ČMS

 

Pozvánka na mši (soubor PDF)

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Dne 22.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V příloze vám zasílám Záznam o předání místa zásahu (po požáru komínového tělesa). V bodě 2 protokolu je stanoveno konkrétní opatření směřující k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru – „Spalinovou cestu (komín, kouřovod) lze po komínovém požáru používat až tehdy, když bude provedena revize spalinové cesty – dle § 45 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Velitelé zásahu by měli být seznámeni o používání tohoto záznamu o předání místa zásahu u požárů spalinových cest. V rámci odborné přípravy seznamte prosím velitele všech stupňů JSDH s tímto záznamem, s novelizovaným zákonem o PO (§ 43 – § 47) a s vyhláškou č. 34/2016 Sb. (zaslaná v příloze). Toto téma zapište do výcvikových plánů (výcvikový rok) jako samostatné téma.

Příjemný den a těším se na shledanou na semináři v Přibyslavi

Robert Kučera – vedoucí ÚORR SH ČMS

 

Záznam o předání místa zásahu (soubor DOC)
Sbírka zákonů (soubor PDF)

Kostěnické hrátky s hasičátky

V sobotu 6.2. se sjelo 19 družstev nejmenších hasičů, zúčastnit se soutěžního klání pro děti z přípravek Kostěnické hrátky s hasičátky. Akce proběhla již po druhé. Pětičlenná družstva se utkala ve čtyřech disciplínách – překážková dráha – štafeta, motání hadic, značky požárních prostředků a skládání puzzle. Všechny děti si odvezly medaile a první tři družstva i poháry. Místní borci letos první místo neobhájili, pohár za první místo získalo družstvo z Rokytna, druhé a třetí místo si loňští výherci ze Sloupnice udrželi. Zlaté pásmo obsadilo celkem 6 družstev – 1. Rokytno, 2. Sloupnic e B, 3. Sloupnice A, 4. Kostěnice A, 5. Horní Ředice, 6. Kostěnice B.

Oznameni_akce (soubor PDF)

Všem starostům a starostkám KSH a OSH

Vážení kolegové, velitelé SDH

Ústřední odborná rada represe SH ČMS, vytváří databázi velitelů, se kterými by chtěla spolupracovat na širší úrovni v oblasti školení a vzdělávání v rámci JSDH. Současně také s těmito veliteli povede diskuzi o činnosti jednotek SDH a jejich podněty budou přínosem ke zkvalitnění práce velitelů.

Přihlaste se prosím na této adrese: http://goo.gl/forms/3J55RQAAQf a vyplňte formulář.
Tím získáme kontakt na vás v rámci další spolupráce.

Po vyplnění dotazníku vám zašleme kontakt na komunikační kanál – program Kancelář pro obec. Jedná se o program, který zabezpečuje legislativní metodiku pro řízení JSDH a Obcí a současně pokrývá kompletní zájmovou činnost SDH. Tento program, který je v ceně 3 880 Kč jsme pro vás, pro Velitele SDH zajistili zdarma – hradí se pouze roční udržovací poplatek na internetu 1080 Kč.

V programu můžete pracovat v plné verzi na internetu po dobu dvou měsíců. Poté se rozhodnete, zdali jej budete využívat dále pro potřeby SDH zdarma, nebo uhradíte roční udržovací poplatek a budete jej používat v plné verzi pro potřeby vašeho SDH, JSDH a Obce. Do programu lze překlopit databázi členů SDH z vašeho OSH a zajistit si tak nepřetržitou komunikaci s vaším OSH. Současně je to pro vás a pro vaši obec/město možnost, jak mít v pořádku legislativní nařízení týkající se JSDH a jeho zřizovatele města/obce. Současně získáte přímé komunikační propojení na vedení Ústřední odborní rady represe a jejich podřízené složky v SH ČMS

Na závěr mi dovolte říci, dali jsme si za cíl vytvořit silnou pozici pro velitele SDH. Budeme vyvíjet úsilí a podporovat vás v tom, abyste se stali pilířem ve vaší organizaci a současně potřebným partnerem ve vaší obci/městě v rámci represe. A k tomu potřebujeme navázáni komunikace s vámi.

Děkuji vám za pozornost.

Bc. Robert Kučera
Vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS

Dop 1604- KSH a OSH – ÚORR (soubor PDF)

800 tisíc pro dobrovolné hasiče na činnost a požární sport

Na jednání Rady Pardubického kraje byl schválen návrh na poskytnutí finančního příspěvku krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost, ale také na nákup překážek, včetně dalších technických prostředků určených pro požární sport. Celková výše individuální dotace činí 800 tisíc korun.

„Činnost dobrovolných hasičů je nezastupitelná. Podílí se na rozvoji požární ochrany, ale i na přímé ochraně obyvatelstva. Hasiči jsou v malých obcích základem společenského života, ale jsou často i jediní, na koho se může starosta obce obrátit o pomoc například při úklidu obce nebo zajištění různých kulturních a společenských akcí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jejich činnost navíc umožňuje dětem pravidelné sportovní vyžití a zapojení do kolektivu. Proto činnost sdružení podporujeme pravidelně od roku 2002,“ dodal hejtman Netolický s tím, finanční podporu jednotkám dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 budou radní projednávat v březnu po vyhodnocení obdržených žádostí přijímaných do konce roku 2015.

Sdružení dobrovolných hasičů, s více jak 23 tisíci členy největší organizace na území kraje, se stará zejména o prevenci a proškolování dětí, mládeže, ale i dospělých. Podílí se na rozvoji požární ochrany nejen ve vztahu k jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a měst Pardubického kraje, ale i při ochraně obyvatelstva.

1 2

Odkaz: www.pardubickykraj.cz

Dobrovolní hasiči roku 2015

Již v sobotu 23.1.2016 bude Česká televize vysílat zábavný pořad ze slavnostního vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2015. Vedle zábavy a vystoupení Ilony Csákové, Ondřeje Vetchého a Vojty Dyka máte příležitost zažít emotivní příběhy ze skutečných zásahů, za které získali svá ocenění, a které hasiči prožívají při výkonu své dobrovolné činnosti. Pořad je také poděkováním partnerům ankety Dobrovolní hasiči roku.

Dobrovolni-hasici-roku-2015-porad-23-1-2016-CT2-17-50

Sbírka oblečení a školních pomůcek

Dobrý den,

přijměte, prosím, mé srdečné pozvání k zapojení se do sbírky, kterou organizuji. Sbíráme čisté oblečení či školní pomůcky pro děti ve věku 10 – 15 let. Sbírka je určena pro české děti, věci bude distribuovat Oblastní charita Pardubice.

Sbírka proběhne ve dnech 22. a 23. ledna 2016 v Paláci Pardubice a to vždy od 9 hodin do 18 hodin.

Budu ráda, když se do akce zapojíte darováním, ale i šířením odkazů na tuto událost:

http://milusehorska.cz/novinka/sbirka-obleceni-pro-oblastni-charitu-pardubice/

https://www.facebook.com/events/207809659563146/

 

S úctou Vaše senátorka za Pardubicko a Přeloučsko

Mgr. Miluše Horská

FB