KSH ČMS pro Pardubický kraj

Kontakt

Adresa: KSH Pardubického kraje
. Komenského náměstí 125
. 530 02  Pardubice
IČO: .711 80 796
Telefon: 606 033 601
Otevírací doba: úterý: 8:00 – 15:00
Starosta: Josef Bidmon
Kancelář: A21
Mobil: 608 779 060
E-mail: ksh.pardubice.starosta@seznam.cz
Kancelář KSH: Hana Stará
Mobil: 605 433 178
E-mail: kancelar.ksh@seznam.cz

 

Výkonný výbor

Josef Bidmon starosta KSH
Josef Syrůček a Pavel Černohous náměstek starosty KSH
Jiří Bolehovský starosta OSH Pardubice
Miroslav Kunhart starosta OSH Chrudim
Mgr. Jan Růžička starosta OSH Ústí nad Orlicí
Jan Soural starosta OSH Svitavy
plk. Ing. Aleš Černohorský ředitel HZS Pardubického kraje
Hana Stará inspektorka KSH

 

Složení odborných rad KSH Pardubice

Krajská odborná rada represe (KORV)

Jméno a přijmení Funkce Město
Pavel Černohous člen Ústí nad Orlicí
František Kozlovský člen Svitavy
Ing. Pavel Vtípil člen Chrudim
Ing. Vladimír Mareš člen Ústí nad Orlicí
Martin Janda člen Pardubice

 

Krajská odborná rada mládeže (KORM)

Jméno a přijmení Funkce Město
Monika Nováková vedoucí Pardubice
Ivan Havel člen Svitavy
Jiří Bidmon člen Svitavy
Rudolf Rajnet člen Ústí nad Orlicí
Jaroslav Starý člen Chrudim

 

Krajská odborná rada prevence (KORP)

Jméno a přijmení Funkce Město
Květuše Bogapouová  vedoucí Ústí nad Orlicí
Vladimír Pejchal člen Pardubice
Jan Bidmon člen Svitavy
Petr Stodola člen Chrudim

 

Krajská odborná rada ochrany obyvatelstva (KOROO)

Jméno a přijmení Funkce Město
Pavel Říha vedoucí Svitavy
Karel Hubáček člen Chrudim
Milan Kacálek člen Ústí nad Orlicí
Jiří Bolehovský člen Pardubice
Miroslav Vacek člen Svitavy

 

Krajská kontrolní a revizní rada (KKRR)

Jméno a přijmení Funkce Město
Ing. Josef Dvořák předseda Svitavy
Ing. Jiří Vacek člen Chrudim
Josef Matějka člen Ústí nad Orlicí
Ing. Petr Boltík člen Pardubice

 

Krajská odborná rada historie a muzejnictví (KORHM)

Jméno a přijmení Funkce Město
Ladislav Dvořák vedoucí Svitavy
František Pecka člen Chrudim
Petr Motl člen Ústí nad Orlicí
Vladimír Urlich člen Pardubice
Vratislav Dittrich zapisovatel Svitavy
Oldřich Kladivo člen Svitavy

 

Aktiv zasloužilých hasičů

Jméno a přijmení Funkce Město
Josef Jiruše vedoucí Svitavy
Antonín Solar člen Chrudim
Miroslav Vaniš člen Pardubice
Jiří Sazima člen Ústí nad Orlicí
Michal Počka člen Svitavy

 

Zástupci KSH Pardubického kraje v ústředních orgánech SHČMS

Jméno a přijmení Funkce
Josef Bidmon 1.náměstek starostky SH ČMS, člen VV SH ČMS
Ing. Josef Dvořák ústřední kontrolní a revizní rada
Pavel Černohous ústřední odborná rada represe
Jiří Bidmon ústřední odborná rada mládeže
Květuše Bogapouová ústřední odborná rada prevence
Jiří Sazima ústřední odborná rada vnitroorganizační
Ladislav Dvořák ústřední odborná rada historie a muzejnictví
Josef Jiruše aktiv zasloužilých hasičů
Jakub Paulíček ústřední odborná rada hasičských soutěží
Pavel Říha ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva

Napsat komentář