Dokumenty

2023

Zápis z KORM 20.2.2023

Zápis z VV KSH – 02.01.2023 Týnišťko

Zápis z jednání ÚOROO konané dne 04.01.2023

Plán práce ÚOROO na rok 2023

Výroční zpráva ÚOROO za rok 2022

2022

Schůzka KORM 9.11.2022 v Komárově

Zápis z VV KSH – 11. 3. 2022 Čankovice

Zápis z VV KSH – 11.2.12.2022 Týnišťko

Zápis z KRP-KROO – 29.11.2021

Kvalifikace mčr 60m 2023

Zápis z KORP a KOROO 10.11.2022

Zápis z jednání Vedení KSH Pardubického kraje, 27. 9. 2022, jednací sál Rady PK Pardubice

Zpravodaj hasičského sportu – 3/2022

Zápis z jednání VV SH ČMS ze dne 23. 6. 2022

Zpravodaj hasičského sportu 2/2022

Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Pardubického kraje, 11. 3. 2022, Čankovice

Kalendář soutěží pro rok 2022 v Pardubickém kraji

Zpravodaj hasičského sportu 1/2022

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje

Zápis z jednání KORP a KOROO

Zápis z jednání Krajské odborné rady historie a muzejnictví

Zápis z jednání č. 2 Ústřední odborné rady historie a muzejnictví

Setkání hasičských historiků a kronikářů

2021

Zápis z vedení KSH – 8. 11. 2021

Zpravodaj hasičského sportu 3/2021

Zpravodaj hasičského sportu 2/2021

Zpravodaj hasičského sportu 1/2021

Zápis z jednání ÚORM ze dne 11.02.2021 – ON LINE

Zápis z jednání č. 1 Ústřední odborné rady historie a muzejnictví

2020

Zápis z jednání výjezdního zasedání KVV KSH Pak – Prostřední Lipka 20.6.2020

Zpravodaj hasičského sportu 1/2020

Z jednání ÚORM konaného dne 1. – 2. 10. 2020 v Sudkově

2019

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro 46. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2020 (DOC)

Zpravodaj hasičského sportu 3/2019

Metodický pokyn pro čerpání dotace z MŠMT na volný čas dětí a mládeže (PDF)

Zpravodaj hasičského sportu 2/2019 (PDF)

PRAVIDLA SOUTĚŽE TFA KSH pro Pardubický kraj – rok 2019 (PDF)

Zápis ze Shromáždění KSH Pardubického kraje, 1. 2. 2019, Dolní Dobrouč (PDF)

Zpravodaj hasičského sportu 1/2019 (PDF)

Zpravodaj KSH Pardubického kraje 2018 (PDF)

VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI – Poslední rozloučení se členy sboru (PDF)

2018

Směrnice plnění GDPR (PDF)

Směrnice plnění GDPR (Word)

Zápis z jednání KSH Pak 25. 9. 2018 (Word)

Výsledky TFA Bystřec 2018 (Excel)

Pohár KSH PAK v TFA 2018 (Excel)

Příhláška na MČR v TFA 2018 (Word)

Zápis VV KSH 30. 3. 2018 (Word)

Zápis z jednání KSH Pak 26. 1. 2018 (Word)

Zpravodaj KSH SH ČMS PaK leden 2018 (PDF)

Vzorové OZ postupových soutěží (Word)

 

2017

 

Zpravodaj hasičského sportu – 4/2017 (PDF)
Dotační program k zajištění pořádaných akcí na území Pardubického kraje (PDF)
Návrh e-mailu starostům obcí (Word)
Vysvětlení přepravy osob v DA zařazených v IZS (PDF)

 

Zápis z jednání krajské odborné rady hasičských soutěží Chrudim 12.1.2017 (Word)

Zápis z jednání KSH Pak 27.01.2017 (PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 02.01.2017 (PDF)

Grantový diář 01/2017 (PDF)

Koncepce činnosti s kolektivy MH do roku 2020
Nabídka táborové základny Jánské Koupele
Oznámení o akci MH
Strategický plán rozvoje úseku mládeže SH ČMS

Evidence

Garanti vzdělávání k 31.12.2016
Hlavní vedoucí táborů
Rozhodčí KSI k 31.12.2016
Sdělení MŠMT pro hlavní vedoucí táborů
Vedoucí KSI k 31.12.2016

Krajská kola

Krajská kola 2017
OZ postupové soutěže
Přihlášky postupová kola

Letní školy

Informace Letní školy 2017
Pokyny pro účastníky J. KOUPELE
Pokyny pro účastníky M. SVATOŇOVICE
Přihláška J. KOUPELE
Přihláška M. SVATOŇOVICE

Odznaky odborností a specializací

Průvodce k plnění odznaků specializací – 2016

 

Pojištění

Odpovědnostní – HVP

Jak nahlásit škodu
Oznámení pojistné události – odpovědnosti
Pojistná smlouva – odpovědnost HVP
Smluvní ujednání pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
Všeobecné pojistné podmínky

 

Odpovědnostní – Kooperativa

Jak nahlásit pojistnou událost
Oznámení pojistné události – vzor vyplnění
Oznámení pojistné události
Pojistná smlouva číslo 5400856689
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob
Zvláštní pojsitné podmínky pro úrazové pojištění

 

Úrazové – HVP

Dodatek k pojistné smlouvě HVP
Doplňkové pojistné podmínky
Hodnocení trvalých následků
Oznámení pojistné události HVP
Pojistná smlouva HVP 2013
Postup pro hlášení pojistné události
Všeobecné pojistné podmínky

 

Úrazové – Kooperativa

Oznámení pojistné události – vzor
Oznámení pojistné události
Pojistná smlouva
Postup pro hlášení pojistné události
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky

 

Směrnice hry Plamen

Protest Plamen
Přestup Plamen
Přihláška Plamen
Směrnice hry Plamen
Věkové hranice
Topografické značky

 

Směrnice pro celoroční činnost dorostu

Směrnice pro celoroční činnost dorostu – včetně dodatků
Test z PO ročník 2016-2017 – program
Test z PO ročník 2016-2017
Věkové hranice

 

Zkušební programy

Testování – Rozhodčí soutěží mládeže – v2016_03
Testování – Vedoucí mládeže – v2015_02

 

 

2016

ZPRAVODAJ KSH PARDUBICKÉHO KRAJE 2016 (PDF)

Adresář OSH a KSH 2016 (soubor Excel)

Směrnice hry PLAMEN platné od 1.9.2016 (soubor PowerPoint)

Vyúčtování dotace na vzdělávání vedoucích a instruktorů MH v rámci OSH v roce 2016 (soubor Excel)
Vyúčtování dotace na volnočasové aktivity v roce 2016 – SUMÁŘ ZA OSH (soubor Excel)
Vyúčtování dotace na volnočasové aktivity v roce 2016 pro SDH (soubor Excel)
Vyúčtování dotace na MTZ SDH v roce 2016 – SUMÁŘ ZA OSH (soubor Excel)
Vyúčtování dotace na MTZ SDH v roce 2016 (soubor Excel)

Metodický pokyn Požární ochrana očima dětí pro rok 2017 (soubor Word)
PROPOZICE – Výsledky POOD 2017 základní kolo (soubor Excel)
PROPOZICE – Výsledky POOD 2017 okresní kolo (soubor Excel)
PROPOZICE – Výsledky POOD 2017 krajské kolo (soubor Excel)

Nový formulář – Úrazové pojištění mladých hasičů (soubor PDF)

Licenční smlouva OSA (soubor PDF)

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR (soubor Word)

Zápis ze schůze KOROO 22.11.2016 (soubor Word)
Zápis ze schůze KOROO 2.2.2016 (soubor Word)

Zápis z jednání KSH Pak 25.10.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 20.09.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 28.06.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 12.04.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 18.03.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 01.03.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 09.02.2016 (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 19.01.2016 (soubor PDF)

Výsledky žádosti jednotlivých SDH na podporu sportu v roce 2016 (soubor Excel)
Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku (soubor Word)

Školení Vedoucích jinak – 2016 – hrací plán (soubor Excel)
Školení Vedoucích jinak – 2016 – zadání (soubor Word)
Školení Vedoucích jinak – 2016 – řešení (soubor Word)

Dílčí dohoda Ministerstva vnitra ČR na rok 2016 (soubor PDF)
Obsah grantů a podmínky čerpání dotace k dílčí dohodě MV ČR na rok 2016 (soubor Word)
Doplňující vysvětlení k účetnictví a vyhodnocení plnění k dílčí dohodě MV ČR na rok 2016 (soubor Word)

Žádost o poskytnutí dotace na tábory – sumář OSH (soubor Excel)
Žádost o poskytnutí dotace na tábor – SDH (soubor Word)
Vyúčtování – zimní tábory – sumář OSH (soubor Excel)
Vyúčtování – zimní tábory – SDH (soubor Excel)

 

2015

Výroční zpráva SH ČMS KSH Pardubického kraje za rok 2015 (Word)

Zpráva o činnosti KORM za rok 2015 (soubor Word)
Zápis ze schůze KORM 01.12.2015 (soubor PDF)
Zápis ze schůze KORM 21.09.2015 (soubor PDF)
Zápis ze schůze KORM 20.07.2015 (soubor PDF)
Zápis ze schůze KORM 26.05.2015 (soubor PDF)

Zápis z jednání KSH Pak 08.09.2015  (soubor PDF)
Zápis z jednání KSH Pak 10.02.2015 (soubor Word)
Zápis z jednání KSH Pak 20.01.2015 (soubor Word)
VV KSH 11.12.2015 Seč (soubor Word)

Volba zástupce do komise rozhodčích (soubor Word)
Statistické informace GŘ HZS o zásazích leden – červenec 2015 (soubor PDF)

Test PO – otázky pro ročník 2015/2016 (soubor PDF)
Druhy zranění pro disciplínu ZPV kategorie dorostu ročník 2015/2016 (soubor PDF)
Rozdělení věkových kategorií ve hře Plamen a soutěžích dorostu Ročník 2015 / 2016 (soubor PDF)

 

5. sjezd SDH Čech, Moravy a Slezska 2015

Usnesení (soubor PDF)
Prohlášení delegátů (soubor PDF)

 

2014

Zpráva o činnosti KSH Prevence 2014 (soubor Word)
Plán práce KSH 2014 (soubor Word)

 

Starší

Zpráva KOR Prevence Pak. za období 2010 – 2014 (soubor PDF)
Výsledky soutěže PO očima dětí za rok 2013 (soubor Excel)
Výsledky soutěže PO očima dětí za rok 2012 (soubor Excel)

VV KSH Pardubického kraje ze dne 16.11.2011 v Pardubicích (soubor PDF| 180 kB)
VV KSH Pardubického kraje ze dne 04.10.2011 v Pardubicích (soubor PDF| 180 kB)
VV KSH Pardubického kraje ze dne 06.09.2011 v Morašicích (soubor PDF| 96 kB)
VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.03.2011 ve Svojanově (soubor PDF| 371 kB)
VV KSH Pardubického kraje ze dne 24.09.2010 v Pardubicích (soubor PDF| 72 kB)

Napsat komentář