Prevence

PREVENTISTA POŽÁRNÍ OCHRANY – Studijní materiály

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP PRO ROK 2024 – Preventista II

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP PRO ROK 2024 – Preventista III

Bezpečná domácnost

Důvodová zpráva vyhlášky č. 460/2021Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Elektroinstalace – chyby

Elektromobilita

Hasicí přístroje

Chování civilních osob při požáru v uzavřených prostorech

Integrovaný záchranný systém

KATEGORIZACE STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA – Právní aspekty a postup stanovení kategorie stavby

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů

Novinky v legislativě PO 2022

Kominictví v zákoně o požární ochraně

Odpovědi na nejčastější dotazy ke kategorizaci staveb z aplikační praxe projektantů požární bezpečnosti staveb

Osobní a věcná pomoc, náhrady výdajů a škod

Poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení z hlediska požadavků na požární bezpečnost staveb a z hlediska plnění povinností na úseku požární ochrany

Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany

Požár v domácnosti

Zábavní pyrotechnika

STATISTICKÁ ROČENKA 2022

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Visačka na dveře

Vybrané požáry

Čištění komínového průduchu vypalováním

Základy prevence požární ochrany

Změna zákona z hlediska elektro

 

Základy prevence požární ochrany

Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k získání a prolongaci (prodlužování) odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v oblasti požární prevence

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP PRO ROK 2022 – Preventista II.

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP PRO ROK 2022 – Preventista III.

Brožura KPR

Vybavení na likvidaci hmyzu

Rychlá uživatelská kontrola IDP

Hasicí přístroje

Hašení pěnou

Elektromobilita