Odborná rada mládeže

Úsek mládeže SH ČMS

Úsek mládeže SH ČMS tvoří mladí hasiči ve věku 3–18 let, jejich vedoucí, registrované kolektivy akademiků ve věku 19–26 let, Okresní odborné rady mládeže (OORM), Krajské odborné rady mládeže (KORM), ÚORM, akademické a jiné zájmové skupiny dětí a mládeže registrované u SH ČMS a další dobrovolní pracovníky s dětmi a mládeží

Pro potřebu zajištění vlastní činnosti je zřízena kancelář úseku mládeže v rámci Kanceláře SH ČMS.

Hlavní náplní úseku mládeže je dle Stanov SH ČMS (č. 2 odst. 1 b):
a) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí

Úsek mládeže v souladu s cílem činnosti SH ČMS a v rámci základních podmínek této činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám:
a) uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách včetně mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy chování – šikaně, vandalismu, brutalitě, rasismu, kriminalitě, drogová závislosti, alkoholismu a dalších.

Historie hasičského mladí

Hra plamen

komentar_ke_smernici_dorostu

komentar_ke_smernici_hry_plamen

kontrola-materialu-60-m

kontrola-materialu

obrazky-ctif

prestup-plamen

prihlaska-plamen

protest-plamen

Publikace

smernice-dorostu-2022

smernice-plamen-2022

technicka-priloha-pravidel-ps-2018

Úsek mládeže SH ČMS

vekove-hranice-2023