Konference ochrany obyvatelstva 2024

Odkazy na jednotlivé prezentace z Konference ochrany obyvatelstva 2024:

https://drive.google.com/file/d/1slG2p9h9kLnencAAmnv87BQIVlS8th69/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1FcZDiIzSqtksoa3Twyqa9scoAUNjWYBd/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1cQla2Lai9m8BAcAux8Exucf8Lr8juMtp/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1AeJXTftkngmXiQ6OcJD_Sq-Km9cVAsba/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1YJnh06IUYGaROdnGp8L1FD53MQSqytTo/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1oD-3fpvwVIEeHEt45XfTYYai2rWYX7tp/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1MkCjFj_657vlEnNjLjetDOOwYA2U5Wk5/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1z8GB0nEYVBpB2KGyfo98_80IQoD5Ldec/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1O8_Pj_bl9xwEoU5eq_Mc3LvYmxiqTJGh/view?usp=drive_link

Krajské kolo soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024“

V neděli 19. května 2024 přivítala Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích vítěze krajského kola soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024“.

V letošním už 50. ročníku této soutěže v Pardubickém kraji se zúčastnilo 2053 dětí z 52 škol a 81 sboru dobrovolných hasičů. Soutěžilo se v kategorií literární, v níž soutěžili žáci od třetího ročníku základních škol až po studenty středních škol. Rovněž se soutěžilo v osmi kategoriích výtvarných, kde  soutěžili žáci od mateřských škol ve dvou kategoriích a ve čtyřech kategoriích žáci od první třídy až po studenty středních škol a dvou speciálních kategoriích K1 a K2, v níž soutěží děti a mládež s více tělesnými vadami do 18 let. Dále se soutěžilo také ve dvou kategoriích prací zpracovávaných digitální technikou, kdy letošní jednotné téma bylo „Bezpečný dům“.

Po úvodním přivítání následovalo předání cen v jednotlivých kategorií poslancem Parlamentu ČR za STAN Tomášem Dubským, Josefem Bidmonem, náměstkem starostky SH ČMS a starostou KSH Pardubického kraje, plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a dalšími hosty. Diplomy a dárky nebyly jedinou odměnou pro vítěze této soutěže, ale následovala další odměna v podobě nanuků a výborných koláčů. Pro všechny účastníky slavnostního vyhodnocení následovala ještě prohlídka „Afrického muzea“, které věnovalo účastníkům soutěže město Holice.

Závěrem patří velké poděkování Krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje, Pardubickému kraji, městu Holice a OSH Pardubice, kteří poskytli ceny do soutěže a finanční příspěvek na tuto zdařilou akci. Další poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, a hlavně všem účastníkům, kteří se do soutěže zapojili.

Vyhlášení okresního kola soutěže Požární ochrana dětí OSH Svitavy

Dne 6.5.2024 v odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže OSH Svitavy. V okrese Svitavy se soutěže zúčastnilo 236 dětí. Vyhlášení a předání cen probíhalo v Sále Zbrojnošů. Ocenění předávali paní Květuše Bogapovová, vedoucí krajské odborné rady prevence a pan Jan Soural starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy. Dětem byly předány odměny, diplomy a gratulace ve všech kategoriích. Po předání cen byla pro děti a jejich doprovod připravena prohlídka Hradu Svojanov a to okruh ve sklepení, kde je vystaveno právo útrpné a modely hradů. Museli jsme všechny rozdělit do dvou skupin, kterých se ujali velice příjemní průvodci a prohlídku vedli, tak že byla zajímavá pro všechny účastníky. Děti si mohli vyzkoušet středověký meč se štítem a nasadit si přilbici. Po návratu ze sklepení si všichni mohli projít areál hradu a vystoupat na hlásku, ze které je nádhrný výhled na okolí hradu. Po prohlídce se všichni rozjeli ke svým domovům.

Obrovské poděkování zaměstnancům hradu za úžasnou atmosféru a nádhernou prohlídku. Poděkování patří i těm, kteří stáli v pozadí a pomohli s organizací vyhlášení a to panu Ladislavovi Khýrovi z SDH Staré Město u Mor. Třebové a panu Liborovi Smolíkovi z SDH Gruna, kteří jsou členy okresní odborné rady prevence OSH Svitavy.

Něco k historii hradu Svojanov:
Hrad Svojanov, který je částečnou zříceninou, patří k nejstarším královským hradům v této zemi. Nachází se uprostřed hlubokého lesa v krásném údolí řeky Křetínky. Jeho architektura zahrnuje unikátní směs gotického a impéria stylů. Zámek Svojanov založil roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitov. Král Přemysl Otakar II. pojmenoval hrad Fürstenberg. Hlavním úkolem zámku byla ochrana obchodní trasy Trstěnice. K hradu patřilo vnitřní nádvoří chráněné až 8 metrů silnými opevněními a podobně silná vnější stěna starého paláce. Šedesáti metrů vysoká strážní věž sloužila jako poslední útočiště pro obránce. Po smrti krále Přemysla přešel hrad do vlastnictví královy vdovy Kunhuty. Zámek později vlastnili páni Boskovic, kteří vybudovali důmyslný systém pozdně gotických opevnění se sedmi baštami a panošským domem. Dům panošů se zachoval ve svém autentickém stavu. Pánové z Trčky von Leipa postavili na místě původního opevnění nový renesanční palác zdobený sgraffitem. Dnes je to ruina. Majitelé hradu se často měnili. V roce 1879 poslední soukromý majitel ozdobil interiéry paláce malbami v pozdním impériu. Zámek dnes vlastní město Polička. Slouží jako místo pro kulturní akce. Návštěvníci mohou navštívit gotický sloupový sál, výstavu o historii zámku, kuchyni, spíži, gotické sklepy nebo mučírnu.

Jan Bidmon
Vedoucí okresní odborné rady prevence OSH Svitavy