Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2023

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva OSH (Chrudim, Svitavy, Pardubice, Ústí nad Orlicí) vydává metodiku pro účast ve 49. ročníku soutěže.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Propozice POODM 2023

 

Sbírka pro rodinu

Rodině Honzy, hasiče, který 30.11. tragicky zahynul při hašení požáru, můžete v mimořádně těžké situaci pomoci finančním příspěvkem na tento speciálně zřízený transparentní účet.

Pietní akt za zemřelého dobrovolného hasiče

Na stanicích HZS ČR dojde dne 7.12.2022 k vyjetí techniky HZS ČR před stanice se zapnutým výstražný světelným zařízením (bez zvukového signálu) a nastoupení osádky v zásahovém stejnokroji k uctění památky zesnulého hasiče minutou ticha od 15.00 hod do 15.01 hod. (za podmínky, že jednotka nebude plnit úkoly v operačního řízení). Dále budou dne 7.12.2022 vyvěšeny černé vlajky na všech budovách HZS ČR.

Obdobným způsobem doporučujeme uctění piety i jednotkám SDH obcí.

genpor. Ing. Vladimir Vlcek, Ph.D., MBA
generální ředitel
Ministerstvo vnitra
Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na tréninkové jednotce.
Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 – Můj Klub 2023.

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2022 do 12:00 hod.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

Dotace v programu Můj klub 2023

Dne 17. října 2022 byl zahájen příjem žádostí o dotace v programu Můj klub 2023, který je určen na podporu sportování dětí a mládeže.
 
Dotace je určena pro sportovní aktivy dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004), které pravidelně sportují minimálně 2x týdně. Pro děti a mládež, které pravidelně sportují 1x týdně, bude vypsána nová výzva – Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví.
 
V příloze je k dispozici interní manuál SH ČMS pro SDH k podání žádosti. Termín pro podání je do 30. listopadu 2022 do 12:00.
 
Informace jsou též k nalezení na: Můj klub 2023 – Jak podat žádost (dh.cz)