Pozvánka na soutěž hasičské mládeže

která se koná 18. května 2019 na Palackého nám. v Jevíčku

Současně proběhne soutěž v běhu na 60 m jednotlivci o poháry hejtmanů Pardubického kraje a Jihomoravského kraje.

Program soutěže:
8:30 Prezence soutěžních družstev
9:45 Slavnostní nástup
10:00 Start prvního družstva
15:00 Předpokládané vyhlášení výsledků

Přijďte podpořit naše mladé hasiče.

PozvánkaOrganizační zabezpečeníPřihláška

Vyhodnocení PO očima dětí a mládeže – 2019 – krajského kola

KRAJ: Pardubický

Adresa KSH, které provedlo krajské vyhodnocení : Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

 • Počet zúčastněných dětí celkem : 2204
 • Počet zúčastněných škol celkem : 68
  • mateřských :33
  • základních :35
  • středních : 0
 • Počet zúčastněných SDH celkem : 76
 •  
 • Počet zúčastněných jiných subjektů prac. s dětmi a mládeží ( DDM, jiné zájmové kroužky, občanská sdružení ): 3

Vyhodnocení naleznete v příloze.

Setkání hasičských přípravek – Břehy u Přelouče 27.4.2019

V sobotu 27.4. vyrazila naše přípravka na celostátní setkání přípravek, které se konala v Břehách u Přelouče. Celkem se sem sjelo 11 kolektivů přípravek z různých koutů naší republiky. Potkat jsme se tak mohli s kamarády hasiči z Domažlic, nebo také Klimkovic. Akce byla zahájena slavnostním průvodem a nástupem, kterého se zúčastnili i starosta KSH Josef Bidmon, který převzal záštitu nad celou touto akcí, starostka OSH Pardubice, zástupci krajské odborné rady mládeže Pardubického kraje, nebo senátor Miroslav Antl či senátorka Miluše Horská.

Číst dál

Ohlédnutí za výroční schůzi SDH Pustá Kamenice

V sobotu 15.12.2018 proběhla v přísálí KD výroční schůze SDH Pustá Kamenice. Od 15.30 zde probíhala schůze pro děti, na kterou jsou tradičně zváni i rodiče dětí. Pro děti bylo nachystané promítání fotografií z uplynulého roku a výborné občerstvení tentokrát v podobě pizzy a moučníků, napečených paní Gregorovou a Novákovou, za což jim patří velký dík. Při této příležitosti také proběhlo pasování nově přijatých členů. Do našeho sboru jsme tak přivítali Martinku Husákovou, Ondru Žembery, Honzíka Tomáška, Radima Holomka a Aničku Suchou. Na dětskou schůzi navázala schůze pro dospělé. Na tuto schůzi zavítala také řada hostů, ať už to byli zástupci TJ a klubu seniorek, či starosta a místostarosta obce. Potěšila nás také návštěva delegáta okrsku Borová pana Štěpánka a starosty KSH Pardubického kraje pana Josefa Bidmona. Ten naší obci u příležitosti 100.výročí založení naší republiky věnoval stuhu, kterou pro toto významné jubileum nechalo vyrobit Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Při svém proslovu poděkoval vedení obce za práci a za podporu místních hasičů. Vyzdvihl také naši práci s hasičskou mládeží a vyjádřil přání, aby se naše děti zúčastnily slavnostního zahájení Mistrovství ČR Dorostu v požárním sportu, které se letos bude konat ve Svitavách. U příležitosti 100.výročí založení naší republiky také SH ČMS vydalo pamětní medaile. Výbor našeho sboru se rozhodl tuto pamětní medaili předat panu Miroslavu Myškovi, bývalému starostovi naší obce, jako vyjádření poděkování za jeho práci pro naši obec a za jeho podporu našemu spolku. Dále byla tato medaile předána starostovi sboru panu Milanu Daliborovi a panu Janu Broklovi, za jeho dokumentování veškerého dění v naší obci.

Lenka Tomášková, SDH Pustá Kamenice