Ohlédnutí za výroční schůzi SDH Pustá Kamenice

V sobotu 15.12.2018 proběhla v přísálí KD výroční schůze SDH Pustá Kamenice. Od 15.30 zde probíhala schůze pro děti, na kterou jsou tradičně zváni i rodiče dětí. Pro děti bylo nachystané promítání fotografií z uplynulého roku a výborné občerstvení tentokrát v podobě pizzy a moučníků, napečených paní Gregorovou a Novákovou, za což jim patří velký dík. Při této příležitosti také proběhlo pasování nově přijatých členů. Do našeho sboru jsme tak přivítali Martinku Husákovou, Ondru Žembery, Honzíka Tomáška, Radima Holomka a Aničku Suchou. Na dětskou schůzi navázala schůze pro dospělé. Na tuto schůzi zavítala také řada hostů, ať už to byli zástupci TJ a klubu seniorek, či starosta a místostarosta obce. Potěšila nás také návštěva delegáta okrsku Borová pana Štěpánka a starosty KSH Pardubického kraje pana Josefa Bidmona. Ten naší obci u příležitosti 100.výročí založení naší republiky věnoval stuhu, kterou pro toto významné jubileum nechalo vyrobit Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Při svém proslovu poděkoval vedení obce za práci a za podporu místních hasičů. Vyzdvihl také naši práci s hasičskou mládeží a vyjádřil přání, aby se naše děti zúčastnily slavnostního zahájení Mistrovství ČR Dorostu v požárním sportu, které se letos bude konat ve Svitavách. U příležitosti 100.výročí založení naší republiky také SH ČMS vydalo pamětní medaile. Výbor našeho sboru se rozhodl tuto pamětní medaili předat panu Miroslavu Myškovi, bývalému starostovi naší obce, jako vyjádření poděkování za jeho práci pro naši obec a za jeho podporu našemu spolku. Dále byla tato medaile předána starostovi sboru panu Milanu Daliborovi a panu Janu Broklovi, za jeho dokumentování veškerého dění v naší obci.

Lenka Tomášková, SDH Pustá Kamenice

Napsat komentář