Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí – krajské kolo

V neděli 21. 5. 2023 patřila Mladějovská průmyslová železnice vítězům krajského kola soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023“.
Na desátou hodinu se sjeli do areálu Mladějovské průmyslové železnice vítězové z 15 kategorií soutěže „PO očima dětí a mládeže 2023“ z Pardubického kraje. V letošním roce se 49. ročníku této soutěže v Pardubickém kraji zúčastnilo 1948 dětí z 72 škol a 84 sborů dobrovolných hasičů.
Po úvodním přivítání následovalo předání cen v jednotlivých kategorií Mgr. Radko Martínkem za Pardubický kraj, Josefem Bidmonem, náměstkem starostky SH ČMS a starostou KSH Pardubického kraje a plk. Ing. Jaroslavem Čermákem za Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Diplomy a dárky nebyly jedinou odměnou pro vítěze této soutěže, ale následovala další odměna, a to jízda vlakem taženým parní lokomotivou do Nové Vsi k bývalému dolu „HUGO KAREL“, kde byla přiblížena historie těžby uhlí a lupku na Hřebečsku. Po návratu čekalo soutěžící a jejich doprovod v areálu Mladějovské průmyslové železnice malé občerstvení, v podobě opečení špekáčků u táboráku, a další prohlídka celého areálu s průvodcem.
Závěrem patří velké poděkování Krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje, Pardubickému kraji a OSH Svitavy, kteří poskytli hodnotné ceny do soutěže a finanční příspěvek na tuto zdařilou akci. Další poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, a hlavně všem účastníkům, kteří se do soutěže zapojili.

Květuše Bogapovová
Vedoucí krajské odborné rady prevence KSH Pardubického kraje

Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí – okresní kolo

V neděli 7. kvěna proběhlo na zámku v Moravské Třebové v Rytířském sále slavnostní vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023 za okres Svitavy. Letos zde soutěžilo 293 dětí z 28 škol a 13 SDH. Odměnou pro všechny soutěžící byly diplomy a dárkové tašky, ale hlavně to byla prohlídka zámku, kde mohli nahlédnout např. do mučírny a alchymistické dílny.

Květuše Bogapovová
Vedoucí krajské odborné rady prevence KSH Pardubického kraje

STARTUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ROADSHOW 13. ROČNÍKU ADHR

S blížícím se zahájením 13. ročníku udělování ocenění DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2023 nastal čas pro přípravu ROADSHOW s Českým Impulsem. Máte-li zájem o účast stánku ADHR na svoji plánované akci, stačí vyplnit jednoduchý formulář na webu www.adhr.cz a my za Vámi rádi přijedeme. Představíme pravidla letošního ročníku Ankety a poradíme s přihlášením. Pro návštěvníky budou opět připravené soutěžní otázky našich Partnerů o věcné ceny.

Nabídka pro hasiče od firmy SABE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uzavřelo smlouvu o spolupráci s firmou Sabe, s.r.o. pro rok 2023.

Firma SABE,s.r.o. v rámci spolupráce poskytuje pro pobočné spolky sdružení slevu ve výši 25% na sportovní poháry a ceny, tištěné štítky k pohárům zdarma, poštovné nad 2.000,- Kč v účtovaných cenách zdarma. Uvedené ceny jsou platné pouze pro pobočné spolky sdružení. Na účetním dokladu budou vždy uvedeny fakturační údaje pobočného spolku.

Více na www.sabe.cz

Přípravy 13. ročníku Ankety dobrovolní hasiči roku v plném proudu

Zahájení 13. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku proběhne 24. května. Přípravy tiskové konference i celého ročníku běží naplno. Finišují jednání s partnery i příprava pravidel Ankety. Partnerskou strukturu letošního ročníku, v jejímž čele stojí jako generální partner opět společnost GasNet, čehož si velice vážíme, vám představíme před slavnostním zahájením.

Od dnešního dne až do 27. dubna máte možnost zasílat vaše náměty k pravidlům či průběhu Ankety, které by přispěly například k širšímu zapojení jednotek nebo zvýšily možnost ocenění sborů z menších obcí a vesniček, kterým se i přesto daří vytvářet mladé kolektivy a pracovat s mládeží. Jsme rádi a vážíme si každé zpětné vazby, kterou nám v průběhu Ankety posíláte.

Tým SF-DHR

 

Představení magazínu HASIČÁRNA

Časopis HASIČÁRNA se v letošním roce stal novým mediálním partnerem oceňování Dobrovolní Hasiči Roku, která pomůže posílit prestiž i finanční a věcnou podporu dobrovolných hasičů a přispěje tak k naplnění poslání Ankety. Vážíme si této spolupráce a jsme rádi, že prezentace oceněných jednotek a sborů dobrovolných hasičů bude součástí prestižního časopisu, jakou HASIČÁRNA bezesporu je.

Vážení profesionální a dobrovolní hasiči a hasičky,
tímto krátkým dopisem bychom vám rádi představili magazín HASIČÁRNA. Časopis je určen především pro členy Sdružení dobrovolných hasičů, JSDH, ale i profesionálním jednotkám HZS. V neposlední řadě i pro každého, koho hasičina a vše kolem ní zajímá. Obsah je zaměřen na celá odvětví, naleznete zde aktuální témata, jež zrovna hýbou světem v tomto segmentu, ale i bohatou a poutavou historií. Čtenáři naleznou na 94 stránkách i množství
technických textů, včetně doprovodných fotografií částečně edukativní povahy, rozbory horkých novinek a technologií. Zaměřujeme se i na rozhovory se zajímavými lidmi a reportáže z různých sportovních i nesportovních akcí. Nedílnou součástí magazínu jsou reportáže z návštěv, zejména u SDH v celé naší republice. Nezáleží na tom, jak je kdo velký nebo známý, u nás se může objevit reportáž i o vašem SDH. Věřte, že na historii a fungování ostatních jsou zvědaví všichni. Inspiraci mohou hasiči nabrat i z reportáží u podnikových
jednotek jako třeba z jaderné elektrárny Dukovany, nebo zajímavý pohled na činnost hasičů v Synthesii Kralupy. Magazín je primárně určen k zábavě ve chvílích volna a zaměřujeme se i na celou řadu odpočinkových témat zejména z historie prvních zmínek o požárech a jejich hašení, či o historických autech s hasičským zaměřením z kopřivnické Tatry. Magazín HASIČÁRNA vychází s měsíční periodicitou, pokud se rozhodnete pořídit pro svou jednotku SDH, ale i HZS dárek, samozřejmě nabízíme i výhodné předplatné.

S pozdravem
redakce magazínu HASIČÁRNA

Podání daňového přiznání

Lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2022 je do 3. 4. 2023.

  • Podávání daňového přiznání v roce 2023 – lhůty: lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (2. 5. 2023), Lhůta 6 měsíců pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) – plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně,
  • I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce podá do 3. 4. 2023.

Lhůta pro podání daňového přiznání v případě, že poplatník zemře
Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele = poplatníka, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, tak jak jsou vymezena v zákoně o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo ve lhůtě 3 měsíců podáno a následně bylo podáno elektronicky. Na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se lhůta prodlužuje, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo daňové přiznání nebylo podáno ve lhůtě 3 měsíců a následně je podáno poradcem.

Lhůty pro podání daňového přiznání při zrušení právnické osoby bez likvidace, s likvidací a při insolvenčním řízení jsou stanoveny v § 240a až § 245 daňového řádu.