800 tisíc pro dobrovolné hasiče na činnost a požární sport

Na jednání Rady Pardubického kraje byl schválen návrh na poskytnutí finančního příspěvku krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost, ale také na nákup překážek, včetně dalších technických prostředků určených pro požární sport. Celková výše individuální dotace činí 800 tisíc korun.

„Činnost dobrovolných hasičů je nezastupitelná. Podílí se na rozvoji požární ochrany, ale i na přímé ochraně obyvatelstva. Hasiči jsou v malých obcích základem společenského života, ale jsou často i jediní, na koho se může starosta obce obrátit o pomoc například při úklidu obce nebo zajištění různých kulturních a společenských akcí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jejich činnost navíc umožňuje dětem pravidelné sportovní vyžití a zapojení do kolektivu. Proto činnost sdružení podporujeme pravidelně od roku 2002,“ dodal hejtman Netolický s tím, finanční podporu jednotkám dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 budou radní projednávat v březnu po vyhodnocení obdržených žádostí přijímaných do konce roku 2015.

Sdružení dobrovolných hasičů, s více jak 23 tisíci členy největší organizace na území kraje, se stará zejména o prevenci a proškolování dětí, mládeže, ale i dospělých. Podílí se na rozvoji požární ochrany nejen ve vztahu k jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a měst Pardubického kraje, ale i při ochraně obyvatelstva.

1 2

Odkaz: www.pardubickykraj.cz

Dobrovolní hasiči roku 2015

Již v sobotu 23.1.2016 bude Česká televize vysílat zábavný pořad ze slavnostního vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2015. Vedle zábavy a vystoupení Ilony Csákové, Ondřeje Vetchého a Vojty Dyka máte příležitost zažít emotivní příběhy ze skutečných zásahů, za které získali svá ocenění, a které hasiči prožívají při výkonu své dobrovolné činnosti. Pořad je také poděkováním partnerům ankety Dobrovolní hasiči roku.

Dobrovolni-hasici-roku-2015-porad-23-1-2016-CT2-17-50

Sbírka oblečení a školních pomůcek

Dobrý den,

přijměte, prosím, mé srdečné pozvání k zapojení se do sbírky, kterou organizuji. Sbíráme čisté oblečení či školní pomůcky pro děti ve věku 10 – 15 let. Sbírka je určena pro české děti, věci bude distribuovat Oblastní charita Pardubice.

Sbírka proběhne ve dnech 22. a 23. ledna 2016 v Paláci Pardubice a to vždy od 9 hodin do 18 hodin.

Budu ráda, když se do akce zapojíte darováním, ale i šířením odkazů na tuto událost:

http://milusehorska.cz/novinka/sbirka-obleceni-pro-oblastni-charitu-pardubice/

https://www.facebook.com/events/207809659563146/

 

S úctou Vaše senátorka za Pardubicko a Přeloučsko

Mgr. Miluše Horská

FB

Evropský fond – Technika pro integrovaný záchranný systém

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP

Seminář je rozdělen na dva bloky, a to podle typu žadatelů. První blok je určen pro potenciální  žadatele z řad obcí a druhý blok je určen pro ostatní potenciální žadatele (organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a kraje). Níže přikládám odkaz na web, kde lze nalézt podrobné informace ke konání semináře, informace k následným seminářům, které jsou pořádány Centrem pro regionální rozvoj ČR a registrační formuláře.

Odkaz: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Seminare-pro-zadatele-k-19-vyzve-Technika-pro-integrovany-zachranny

Krajské školení rozhodčích

Dobrý den,

jako krajská rada mládeže jsme vyhodnotili a domluvili se na uspořádání krajského školení rozhodčích.

Přínos spatřujeme především v
– sjednocení pravidel v rámci kraje
– proškolení rozhodčí, kteří budou pozváni na krajská kola a budou pískat klíčové posty
– provedení již v únoru, aby diskutovaná témata se mohla probrat a dostat k dalším rozhodčím v rámci okresních školení před začátkem soutěží
– čímž tedy kapacitně zabezpečíme soutěže rozhodčími a zvýšíme i jejich odbornost

Chtěl bych už teď poděkovat lektorům školení, pardubické radě mládeže a SPŠCH, kteří pomáhají zabezpečit toto školení.

Děkuji
Jirka Čechlovský

Školení krajských rozhodčí (soubor .docx)