TFA Trpín 2017

II. ročník TFA Trpín bude jedním ze závodů “Krajského poháru v soutěži
TFA” pod záštitou Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje a souběžně
také jako jeden ze závodů nově vzniklé Moravské ligy TFA.

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou
zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých
soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body do postupu
z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěžích TFA.

Datum: 22. dubna 2017
Místo: Trpín, u kulturního domu (okr. Svitavy)
Prezence: 8:00 hod. — 8:45 hod.
Začátek soutěže: 9:00 hod

Kategorie:
A. Muži do 34 let( ročník narození 1983 a mladší )
B. Muži nad 35 let ( ročník narození 1982 a starší )
C. Ženy starší 18 let

Startovné: 150 Kč – v ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro
každého soutěžícího (1x nápoj a 1x jídlo)

Ceny: první tři místa ohodnocena – poháry a diplom
ostatní závodníci obdrží věcné ceny a diplom

Přihlášky: zasílejte na email m.brenek@seznam.cz nebo na kralova-
magda@seznam.cz nejpozději do 31.03.2017, telefon:
739 721 804, (počet soutěžících je omezen na 60).

Jiné: Soutěž není pojištěná a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.
Pouze pro starší 18 let.
Zdravotnická pomoc zajištěna na místě.
Startovní pořadí určí pořadatel.
Soutěž se koná za každého počasí.

Počet omezen na 60 závodníků!

 

Popis trati:

Muži
– start – výstřel z pistole časomíry
– roztažení 2 proudů „B“ na vzdálenost 40 m
– hammerbox – 30 úderů nahoru a 30 úderů kladivem dolů (10 kg)
– přenesení dvou 20kg barelů na vzdálenost 30 m
– transport figuríny na 30m
– první série 4x překulení pneumatiky
– smotání hadice B, výstup se smotanou hadicí B na kopec, sestup dolů a
uložení hadice do boxu
– druhá série 4x překulení pneumatiky
– překonání 2 m bariéry (po 3 neúspěšných pokusech – žebřík)
– výstup po schodech do 1. patra + vytažení kanystru se zátěží 20 kg
– běh do cíle
– cíl – stlačení tlačítka časomíry

Ženy
– start – výstřel z pistole časomíry
– roztažení 2 proudů „B“ na vzdálenost 40 m
– hammerbox – 20 úderů nahoru a 20 úderů kladivem dolů (6 kg)
– přenesení dvou 10kg barelů na vzdálenost 30m
– transport figuríny na 30m
– první série 4x překulení pneumatiky
– smotání hadice B, výstup se smotanou hadicí B na kopec, sestup dolů a
uložení hadice do boxu
– druhá série 4x překulení pneumatiky
– překonání 0,8 m bariéry
– výstup po schodech do 1. patra + vytažení kanystru se zátěží 10 kg
– běh do cíle
– cíl – stlačení tlačítka časomíry

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu některé z disciplín.

Výstroj soutěžících
A, B kategorie
– triko s krátkými nebo dlouhými rukávy
– kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev
– zásahová přilba pro hasiče, zásahové rukavice (ne pogumované
zahradnické), zásahová obuv
– dýchací přístroj pro všechny závodníky jednotný (zajistí pořadatel Saturn
S7l) pouze jako zátěž

C kategorie
– triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kalhoty libovolné s dlouhými
nohavicemi
– zásahová přilba, zásahové rukavice (ne pogumované zahradnické)
– sportovní obuv
– zásahový kabát (včetně odnímatelných vrstev)
– dýchací přístroj pro všechny závodníky jednotný (zajistí pořadatel Saturn
S 5l) pouze jako zátěž

Penalizace, diskvalifikace:

-nesplnění některé z disciplíny
-jakékoliv odstrojení během závodu

Uvedený popis trati se může změnit dle aktuálních okolností.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a
ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II.
část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17- 2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV
SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel TFA“, upravené jednotlivými
propozicemi soutěží.

Souběžně se soutěží se budou vybírat věcné dary
(hračky,knížky,apod.) pro děti s onemocněním leukémií a na
konci sezóny budou tyto dary předány dětem na onkologickém
oddělení Dětské nemocnice v Brně. Během soutěžního dne bude
take probíhat osvěta o možnosti dárcovství kostní dřeně a o
onemocnění leukemie.

PRAVIDLA SOUTĚŽE TFA KSH pro Pardubický kraj

Účast:

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou  zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body  do postupu  z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěží TFA..

Muži starší 18 let

  1. do 34 let /ročník narození 1983 a mladší/
  2. nad 35let /ročník narození 1982 a starší/

Ženy starší 18 let

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel  TFA“, upravené jednotlivými  propozicemi soutěží.

 

Propozice:

Pořadatel na jednotlivých soutěžích zajistí překážky na soutěž, dle možnosti pořadatele a v propozicích na jejich soutěž popíše překážku pro možnost seznámení soutěžících se specifikou překážek a soutěže. Zajistí kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu, občerstvení a zázemí pro soutěžící dle možností pořadatele.

Dýchací vzduchový přístroj, bude li v propozicích na soutěž jednotný musí zajistit pořadatel.

 

Soutěže:

Trpín  SY   22. 4. 2017
Andrlův Chlum  UO  29. 4. 2017
Suchý Vrch  UO  6. 5. 2017
Bystřec  UO 23. 9. 2017

 

Body:
1  místo  –  16 bodů
2  místo  –  12 bodů
3  místo  –    9 bodů
4  místo  –    7 bodů
5  místo  –    6 bodů
6  místo  –    5 bodů
7  místo  –    4 body
8  místo  –    3 body
9  místo  –    2 body
10 místo  –   1 bod
 

Umístění:

Do celkového pořadí se bude počítat součet bodů, ze tří soutěží TFA s nejlepším umístěním soutěžícího. Při rovnosti bodů soutěžících, bude rozhodovat o pořadí umístění v soutěži TFA na Andrlově Chlumu.

Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie budou oceněni, vyhodnocení proběhne na poslední soutěži v Bystřeci. Ceny zajistí KSH Pardubického kraje.