Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT

Na webu DH (https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/343-metodicky-pokyn-k-cerpani-dotaci-poskytnutych-msmt-cr) je zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT na oblast volného času.
Rovněž jsou zveřejněny i formuláře vyúčtování. Okresům, kde mají požádáno o dotaci na letní tábory budou informace k vyúčtování zaslány v nejbližší době.

Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT v oblasti volného času, včetně příloh:
https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va

Odkaz na tabulku s přehledem odevzdaných vyúčtování:
https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/318-prehled-odevzdani-vyuctovani-dotaci-na-usek-mladeze-v-roce-2021

Přehled termínů odevzdání jednotlivých vyúčtování:
30. 9. 2021 – Vyúčtování letních táborů – sumář za OSH – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 9. 2021 – Oznámení o čerpání dotace (všechna KSH i OSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
15. 11. 2021 – Vyúčtování MTZ SDH – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
15. 11. 2020 – Vyúčtování Volnočasových aktivit – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
20. 11. 2020 – Vyúčtování Vzdělávání vedoucích (všechna OSH a KSH, která mají přiděleno) – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 11. 2020 – Vyúčtování MTZ SDH – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 11. 2020 – Vyúčtování Volnočasových aktivit – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 11. 2020 – Vyúčtování Provozních nákladů (všechna OSH i KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
10. 1. 2021 – Vyúčtování mzdových nákladů (všechna OSH) – elektronicky na dotace@dh.cz

Aktuální informace o počtu přihlášených ADHR 2021 – termín pro přihlášení vyprší už 25.7.2021

Poslední dva týdny mají zástupci jednotek, sborů a hasičských sborů dobrovolných hasičů k přihlášení do letošního ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku. Šance o postup do finále je po přihlášení téměř ve všech krajích ČR velmi vysoká. Z každé oblasti a v každé kategorii do finále postupuje 5 přihlášených.

Zásahy jednotek a dobrovolné kulturní, společenské, ale také sociální i pomocné aktivity sborů musí být z období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021. Každá tato činnost si zaslouží nejen ocenění, ale také prezentaci před širokou veřejností a odměnu v podobě finančních i věcných cen, které finalistům poskytují Partneři Ankety k podpoře vaší činnosti i lepší technické vybavenosti.

Přihlašování končí už 25.7.2020 ve 24:00 hod !

Přihlašovací formulář jednotky

Přihlašovací formulář sboru

Na finalisty ankety čeká prestižní ocenění – skleněná zásahová helma, věcné dary a finanční prostředky na nákup nového hasičského vybavení, které potřebují ke své další činnosti, které poskytli partneři ankety.

Dobrovolní hasiči si do svého čela poprvé ve své historii zvolili starostku. Stala se jí Monika Němečková

9. července, Brno – Delegáti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Brně na VI. sjezdu zvolili starostkou Ing. Moniku Němečkovou. Stala se první ženou, která povede největší zájmovou organizaci v České republice. Spolu s ní delegáti také zvolili celé nové vedení dobrovolných hasičů.

Monika Němečková před 350 delegáty na sjezdu předstoupila jako jediná uchazečka do čela sdružení. Nominaci na nejvyšší pozici v organizaci o téměř 400 tisících členech před sjezdem získali čtyři kandidáti. Všichni potenciální vyzyvatelé však z volby odstoupili před samotným sjezdem. Od delegátů získala celkem 270 z 332 hlasů.

M. Němečková je členkou sboru dobrovolných hasičů v Pískové Lhotě v okresu Nymburk. Od roku 1997 pracovala na úseku mládeže sdružení hasičů, v roce 2005 byla zvolena do funkce náměstkyně starosty SH ČMS, ve které dosud vedla úsek mládeže. V nejvyšší pozici střídá dosavadního starostu Jana Slámečku, který dobrovolné hasiče vedl od roku 2018. V čele SH ČMS v minulosti stáli ještě v letech 1992-2000 Rudolf Manoušek a mezi lety 2000 až 2018 Karel Richter.

Delegáti sjezdu také vybrali šest nových náměstků starostky. Nejvíce hlasů na tuto pozici získal krajský starosta Pardubického kraje Josef Bidmon (269 hlasů), zvoleni byli i stávající náměstci Jaroslav Salivar a Richard Dudek, ředitel kanceláře Jan Aulický, senátor Zdeněk Nytra a okresní starostka z Benešova Dana Vilímková. Do širšího vedení byli zvoleni i zástupci krajů a proběhla i volba nového složení revizní komise. Delegáti zároveň odsouhlasili úpravy ve stanovách organizace.

Uspořádání VI. sjezdu bylo nejprve plánováno v červenci roku 2020 jako poslední událost po shromážděních na úrovních sborů dobrovolných hasičů, okresních i krajských sdruženích, kde také probíhaly volby nových vedení. Neočekávané vyhlášení nouzového stavu, spojeného s celosvětovou pandemií, však odsunulo konání sjezdu o celý rok.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má 363 298 členů v 7651 sborech. Z toho mladých hasičů ve věku 6-18 let eviduje 63 227 členů. Celkem 69 161 členů je zapojeno v 6426 jednotkách požární ochrany obcí.

SH ČMS je největší ze spolků působících na poli požární ochrany. Spolupracuje při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku, podílí se na odborné přípravě dobrovolných hasičů, organizuje a podporuje výkon dobrovolnictví, a podporuje sportovní činnost svých členů prostřednictvím soutěží v hasičském sportu. Zároveň se SH ČMS podílí na výchově nastupující mladé generace, její mládežnická sekce je nejpočetnější českou organizací pracující s mládeží. V mnoha obcích mají sbory dobrovolných hasičů nedocenitelnou úlohu při udržování společenského a kulturního života.

Sportovní park Pardubice – výzva pro SDH pracující s dětmi

Letos se v rámci konání „Sportovního parku“ v Pardubicích (https://www.sportovnipark.cz/) představí poprvé i stanoviště hasičů, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních. Pořadatelé této akce nám – sborům, pracujícím s dětmi a mládeží – dali možnost, abychom kromě stanoviště, kde si budou moct návštěvníci (hlavně děti) vyzkoušet něco málo z disciplín, které mladí hasiči v rámci soutěží absolvují, předvedli i ukázky z naší činnosti.

Rádi bychom tedy této možnosti využili k propagaci hasičského sportu a představení práce s dětmi v rámci hasičských kroužků (návštěvnost parku je vždy přes 100 tisíc!).
Obracíme se tedy na vás, kteří pracujete s přípravkami a kolektivy mladých hasičů s prosbou o pomoc. V níže uvedených termínech jsme dostali prostor pro ukázky – např. požární útok, štafeta dvojic, zkrácená štafeta 4×60 m či ukázka práce s přípravkami.

Naše/vaše ukázky jsou naplánovány vždy v 11:00 a 17:00 hodin na cca 10 – 15 minut. Jestli se představí dopoledne jedno a odpoledne jiné družstvo nebo jestli to bude stejné družstvo 2x za den bude záviset na tom, kolik kolektivů se přihlásí. Všechno je na domluvě.

Víme, že začínají prázdniny a bude složité dát dohromady týmy dětí. Ale nejde o soutěž – bude to opravdu pouze o ukázce činností. Odměnou dětem, které přijedou předvést ukázku ze své činnosti, bude určitě příjemně strávený den v pardubickém parku Na Špici, kde bude připraveno velké množství stanovišť s různými sporty. Děti, které se ukázek budou účastnit, obdrží zdarma „hrací karty“, které sice nejsou pro návštěvu parku a soutěžních stanovišť nutné, ale pokud je děti budou mít, mohou získat i nějaké odměny za absolvování disciplín na jednotlivých stanovištích (cena karty je 90,- Kč).

Termíny, které máme k dispozici, jsou:
sobota 7. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
pondělí 9. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
úterý 10. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
čtvrtek 12. srpna v 11:00 a 17:00 hodin
pátek 13. srpna v 11:00 a 17:00 hodin

Přikládám odkaz na tabulku, do které se můžete zapsat do termínů a časů, které vám budou vyhovovat. Věřím, že se nám společně podaří obsadit všechny termíny ukázkami, které veřejnost zaujmou.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1co1leatw_9kTfV_MpXEVbwJSFI8kmx3hH-xskCBTJ2g/edit?usp=sharing

Pokud najdete vhodný termín, prosím vás ještě o vyplnění přiloženého formuláře: https://forms.gle/1G855F3yLymViHqm7
V případě, že byste měli s jeho vyplněním problémy, neváhejte mě kontaktovat přes e-mail (sdh.polabiny@seznam.cz).
Prosím, přihlaste se do 6. července – je to kvůli tisku „Průvodce parkem“, který musí být hotový do poloviny července. Díky!

Velice si vážíme vaší práce a času, který dětem věnujete, a věříme, že i tentokrát dokážeme, že hasiči (i ti nejmenší) zvládnou všechno! Ještě jednou moc děkujeme za pomoc a vstřícnost a přejeme příjemné prožití léta bez virů a přírodních katastrof!

Jménem organizátorů
Markéta Oprchalská
tel.: 724 977 537
e-mail: sdh.polabiny@seznam.cz