Dobrovolní hasiči si do svého čela poprvé ve své historii zvolili starostku. Stala se jí Monika Němečková

9. července, Brno – Delegáti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Brně na VI. sjezdu zvolili starostkou Ing. Moniku Němečkovou. Stala se první ženou, která povede největší zájmovou organizaci v České republice. Spolu s ní delegáti také zvolili celé nové vedení dobrovolných hasičů.

Monika Němečková před 350 delegáty na sjezdu předstoupila jako jediná uchazečka do čela sdružení. Nominaci na nejvyšší pozici v organizaci o téměř 400 tisících členech před sjezdem získali čtyři kandidáti. Všichni potenciální vyzyvatelé však z volby odstoupili před samotným sjezdem. Od delegátů získala celkem 270 z 332 hlasů.

M. Němečková je členkou sboru dobrovolných hasičů v Pískové Lhotě v okresu Nymburk. Od roku 1997 pracovala na úseku mládeže sdružení hasičů, v roce 2005 byla zvolena do funkce náměstkyně starosty SH ČMS, ve které dosud vedla úsek mládeže. V nejvyšší pozici střídá dosavadního starostu Jana Slámečku, který dobrovolné hasiče vedl od roku 2018. V čele SH ČMS v minulosti stáli ještě v letech 1992-2000 Rudolf Manoušek a mezi lety 2000 až 2018 Karel Richter.

Delegáti sjezdu také vybrali šest nových náměstků starostky. Nejvíce hlasů na tuto pozici získal krajský starosta Pardubického kraje Josef Bidmon (269 hlasů), zvoleni byli i stávající náměstci Jaroslav Salivar a Richard Dudek, ředitel kanceláře Jan Aulický, senátor Zdeněk Nytra a okresní starostka z Benešova Dana Vilímková. Do širšího vedení byli zvoleni i zástupci krajů a proběhla i volba nového složení revizní komise. Delegáti zároveň odsouhlasili úpravy ve stanovách organizace.

Uspořádání VI. sjezdu bylo nejprve plánováno v červenci roku 2020 jako poslední událost po shromážděních na úrovních sborů dobrovolných hasičů, okresních i krajských sdruženích, kde také probíhaly volby nových vedení. Neočekávané vyhlášení nouzového stavu, spojeného s celosvětovou pandemií, však odsunulo konání sjezdu o celý rok.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má 363 298 členů v 7651 sborech. Z toho mladých hasičů ve věku 6-18 let eviduje 63 227 členů. Celkem 69 161 členů je zapojeno v 6426 jednotkách požární ochrany obcí.

SH ČMS je největší ze spolků působících na poli požární ochrany. Spolupracuje při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku, podílí se na odborné přípravě dobrovolných hasičů, organizuje a podporuje výkon dobrovolnictví, a podporuje sportovní činnost svých členů prostřednictvím soutěží v hasičském sportu. Zároveň se SH ČMS podílí na výchově nastupující mladé generace, její mládežnická sekce je nejpočetnější českou organizací pracující s mládeží. V mnoha obcích mají sbory dobrovolných hasičů nedocenitelnou úlohu při udržování společenského a kulturního života.

Napsat komentář