Velký úspěch dětí a mládeže z Pardubického kraje v soutěži „PO očima dětí a mládeže 2023“

V pátek 23. června 2023 přivítal Přibyslavský zámek republikové vítěze v jednotlivých kategoriích soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023“. V rámci České republiky soutěžilo 28 926 dětí v 16 kategoriích. Účastníci z Pardubického kraje, kteří postoupili do republikového kola získali tři první místa, jedno druhé místo a jedno třetí místo.
V kategorii výtvarných prací ZŠ 1 (žáci 1. – 2. ročníku ZŠ) se žák ZŠ a MŠ Libchavy Štěpán Jirucha umístil na prvním místě.

V kategorii výtvarných prací ZŠ 2 (žáci 3. – 5. ročníku ZŠ) se žákyně ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice Eliška Fiebigerová umístil na prvním místě.

V kategorii výtvarných prací ZŠ 4 (žáci 8. – 9. ročníku ZŠ, 3. – 4. ročníku osmiletých gymnazií,5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií, 3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií,1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, SŠ a OU) se členka SDH Horní Ředice Kristýna Brandová umístila na druhém místě.

V kategorii výtvarných prací K 1 (pro děti s více tělesnými vadami 6 – 10 let) se žákyně Speciální základní školy a Praktické školy z Vysokého Mýta Nikola Ferková umístila na prvním místě.

V literární části v kategorii L 2 (pro žáky 6. – 7. ročníku ZŠ a 1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda) obsadila žákyně ze ZŠ a MŠ Libchavy Dorothea Kuraková s prací „Smrdutý zápach“ třetí místo.

Vítězové obdrželi krásné medaile a věcné ceny, které věnovalo SH ČSM a další odměnou jim byla prohlídka expozice Hasičského muzea, která je v zámku Přibyslav instalována.
Je to velký úspěch, ještě nikdy se v rámci našeho Pardubického kraje nepodařilo získat v této soutěži tolik vítězných míst. Ještě jednou patří poděkování všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli a všem účastníků, kteří se do soutěže zapojili, ale hlavně velká gratulace vítězům.

K. Bogapovová
Vedoucí KORP
KSH Pardubického kraje

Zrušení „Zdravotních průkazů“ na letních táborech

Dne 16.6.2023 vyšla ve Sbírce zákonů novela Zákona o ochraně veřejného zdraví.
Tato novela ruší od 1.7.2023 tzv. „Zdravotní průkazy“, které byly povinné pro potravinářské provozy.

Tato povinnost se vztahovala i na pořadatele letních táborů, od 1.7.2023 je tedy tato povinnost zrušena.
Celé znění zákona můžete nalézt např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/ (Aktuální znění).
Zde znění od 1.7.2023: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20230701
V případě zotavovacích akcí (letních táborů) se změny týkají zejména §11, odst. 1, písm. b) a §19, odst. 2.

Odstartoval 13. ročník oceňování práce dobrovolných hasičů

U příležitosti veletrhu Pyros byl na brněnském výstavišti slavnostně zahájen letošní 13. ročník Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Od 24. května se tak mohou jednotky a sbory dobrovolných hasičů a hasičské sbory ucházet o titul Dobrovolní hasič roku 2023. Cílem Ankety je ocenit úsilí dobrovolných hasičů, zdůraznit vaše odhodlání, nasazení a obětavost při ochraně lidí a jejich majetku.

Přihlášky mohou do 21. července zasílat přímo zástupci jednotek a sborů nebo veřejnost, a to prostřednictvím webového formuláře, který najdete na našich webových stránkách. Pravidla poskytují příležitost novým zájemcům o toto ocenění včetně sborů z menších obcí.

Přihlášení jednotky do ankety

Přihlášení sboru do ankety

Z doručených přihlášek vybere odborná porota 25 jednotek a 25 sborů z řad dobrovolných hasičů, kterým udělí ocenění Dobrovolní Hasiči Roku 2023. Díky partnerům Ankety dostanou vítězové finanční a věcné dary na technické vybavení a podporu další činnosti.

Slavnostní vyhodnocení soutěže POODM v okrese Pardubice

V úterý 30. května 2023 letištní terminál „Letiště Pardubice“ neodbavoval cestující, ale sešli se zde na slavnostním vyhodnocení a předání cen vítězové okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023“.
V letošním roce se 49. ročníku této soutěže v okrese Pardubice zúčastnilo 310 dětí z 5 škol a 15 sboru dobrovolných hasičů.
Po úvodním přivítání starostou OSH Pardubice Jiřím Bolehovským už následovalo předání cen v jednotlivých kategorií a promítání vítězných prací. Každý z vyhodnocených účastníků obdržel pamětní diplom a věcný dárek.
Velké poděkování patří Radě prevence, která se podílela na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, dále bych chtěla moc poděkovat OSH Pardubice za finanční příspěvek na tuto akci a Letišti Pardubice, které umožnilo pořádat tuto akci v jejich krásných prostorách.

K. Bogapovová
Vedoucí KORP
KSH Pardubického kraje

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JEVÍČKO VÁS ZVE NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE

volnočasový areál SDH Jevíčko – 26.8.2023

Program:
11:00 – zapálení ohňů pod kotlíky
14:00 – ochutnávky bábovek
15:00 – ochutnávky gulášů
17:30 – vyhlášení výsledků
18:00 – zábava s živou hudbou

Doprovodná soutěž „O nejlepší bábovku“
Přineste ji s sebou do 13:45

Vstupné 50,- Kč

ochutnávky v ceně vstupenky

SKÁKACÍ HRAD, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SOUTĚŽE PRO DĚTI v ceně vstupenky

Pravidla soutěže a přihlášení na: www.gulase-jevicko.cz do 20.08.2023