Zrušení „Zdravotních průkazů“ na letních táborech

Dne 16.6.2023 vyšla ve Sbírce zákonů novela Zákona o ochraně veřejného zdraví.
Tato novela ruší od 1.7.2023 tzv. „Zdravotní průkazy“, které byly povinné pro potravinářské provozy.

Tato povinnost se vztahovala i na pořadatele letních táborů, od 1.7.2023 je tedy tato povinnost zrušena.
Celé znění zákona můžete nalézt např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/ (Aktuální znění).
Zde znění od 1.7.2023: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20230701
V případě zotavovacích akcí (letních táborů) se změny týkají zejména §11, odst. 1, písm. b) a §19, odst. 2.

Napsat komentář