Registrační list sportovního oddílu SDH

I v tomto roce je potřeba aby každé SDH, které sportuje vyplnilo Registrační list sportovního oddílu SDH a poslalo ho na příslušné OSH. Zde nastává změna pro OSH, Registrační listy sportovních oddílů SDH na OSH zůstanou a z OSH zašlou na ústředí pouze tabulku za celý okres viz příloha.

Směrnice_sportovních_oddílů_SH_ČMS

Příloha_č.1_ke_Směrnici_sportovních_oddílů

OSH

Dodatek ke smlouvě o pojištění

Dodatek se bezprostředně týká nejen oblasti represe, ale především oblasti ochrany obyvatelstva a potažmo i členů SDH, které je možné využít v rámci likvidace rozsáhlých mimořádných událostí. Zjednodušeně řečeno, v případě využití členů SDH k úkolům ochrany obyvatelstva, zajištění týlu, zajištění dalších činností, kdy poskytují osobní a věcnou pomoc. Jakožto i při činnostech dalších jenž jsou spojeny s pleněním občanské povinnosti s vědomím Velitele zásahu, starosty obce, nebo na jejich příkaz. Vztahují se na tyto členy SH ČMS naprosto stejná pravidla pro případné odškodnění jako na členy jednotek SDH obcí při plnění pojistné události v rámci HVP a.s.

Pojistná_smlouva_dodatek_2_č._0011-304-083_úraz

Skupiny_dobrovolníků_a_požární_hlídky_2020

Upozornění na přestupy

Informace pro všechny sportovce, kteří potřebují ve sportovní sezoně 2020 přestupy pro postupová kola na MČR v požárním sportu, které se v tomto roce uskuteční v termínu 21. – 23. 8.2020 v Ostravě.

Vzniknou-li pochyby či problémy, tak je možné se dotázat v Kanceláři SH ČMS Michala Kolky na mailu: kolka@dh.cz , tel.: 702151378.

Upozornění_na_přestupy_2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Vedení běžného účtu bez poplatku

Pro sbory dobrovolných hasičů je od roku 2020 možno založit běžný účet a to zcela bezplatně. To znamená, že se neplatí za vedení účtu, za jednotlivé položky, za výběry a podobně. Účet je zcela zdarma.

Zájemci o tento účet můžete kontaktovat :
Moneta Bank a.s., telefonní číslo 702168260, Ing. Morong Pavel – Pardubický kraj