Dodatek ke smlouvě o pojištění

Dodatek se bezprostředně týká nejen oblasti represe, ale především oblasti ochrany obyvatelstva a potažmo i členů SDH, které je možné využít v rámci likvidace rozsáhlých mimořádných událostí. Zjednodušeně řečeno, v případě využití členů SDH k úkolům ochrany obyvatelstva, zajištění týlu, zajištění dalších činností, kdy poskytují osobní a věcnou pomoc. Jakožto i při činnostech dalších jenž jsou spojeny s pleněním občanské povinnosti s vědomím Velitele zásahu, starosty obce, nebo na jejich příkaz. Vztahují se na tyto členy SH ČMS naprosto stejná pravidla pro případné odškodnění jako na členy jednotek SDH obcí při plnění pojistné události v rámci HVP a.s.

Pojistná_smlouva_dodatek_2_č._0011-304-083_úraz

Skupiny_dobrovolníků_a_požární_hlídky_2020

Napsat komentář