SH ČMS, OSH ÚO – Odborné školení – „Orientace v neznámém prostoru za snížené viditelnosti“

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva uspořádala 5. listopadu 2021 v pevnostním opevnění Hůrka v Králíkách pro členy SDH našeho Okresního sdružení odborné školení „Orientace v neznámém prostoru za snížené viditelnosti“.

Při hledání vhodných prostor pro uvedené školení vyšli vstříc zástupci pevnostního opevnění Hůrka v Králíkách pod vedením Martina Ráboně, kde nás přijal Marek Hynek, správce pevnostního opevnění. Během večera se, pod vedením lektora, příslušníka HZS Pardubického kraje, Davida Hynka, vystřídalo celkem 40 členů sborů dobrovolných hasičů z celého okresu Ústí nad Orlicí. Osmičlenné hlídky byly rozděleny do dvou čtyřčlenných skupin. Pro upřesnění, Marek a David se neznají a nejsou nikterak příbuzní.

Celé školení bylo zaměřeno na pohyb a prohledávání neznámého prostoru, při kterém si všichni zopakovali v praxi, jak se v takovýchto prostorech pohybuje, a vyhledávají se případné osoby. Vše měli ztížené tím, že hledí masky měli přelepeno páskou, čímž se simuloval zakouřený prostor. Nad veškerými povely, pohyby, rozhodováním a jednáním dohlížel David Hynek, společně s asistentem Jaroslavem Skalickým, členem odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva. Jako figurant, hledaná osoba, se nabídla Michaela Skalická, členka SDH Výprachtice. Skupina si po hodinovém školení vyslechla vyhodnocení, co provedla dobře a kde byly nedostatky. Odměnou pro všechny bylo drobné občerstvení v podobě horkého čaje a bagety.

Celé školení probíhalo za přísných koronavirových opatření dle platných pravidel a všichni zúčastnění k tomu vstřícně přistupovali.

Poděkování patří celé odborné radě prevence a ochraně obyvatelstva, zástupcům pevnostního opevnění Hůrka v Králíkách, lektorovi Davidovi Hynkovi a všem účastníkům školení. Tohoto odborného školení se z důvodu časové náročnosti mohlo zúčastnit pouze 40 osob. Pokud bude vůle a možnost, školení by se mohlo zopakovat.

Za Odbornou radu prevence a ochranu obyvatelstva SH ČMS Ústí nad Orlicí Milan Kacálek

Tipsport Sportuj

Vážení sportovní přátelé,
chceme Vás informovat, že přihlašování akcí do projektu Tipsport Sportuj s námi bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.czPřihláška bude aktivní až od 1. 11. 2021!
Přihlášení do projektu pro rok 2022 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1)      organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2)      akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3)      minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4)      akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
5)      nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
6)      termín konání akcí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Vyhlášení ligových soutěží – poděkování

Vážení milý hosté,
dovolte nám jménem všech mladých hasičů okresu Chrudim a jménem Odborné rady mládeže okresu Chrudim poděkovat za Vaší účast na Vyhlášení ligových soutěží, konaném ve Skutči 30.10.2021. Jsme velice rádi, že jste se této akce zúčastnili a pomohli nám s hladkým průběhem galavečeru a s předáváním cen pro mladé hasiče. Akce se zúčastnilo přes 250 mladých hasičů, vedoucích, fanoušků a pořadatelů. Doufáme, že se Vám tato akce líbila, vznikla za nemalé finanční podpory pořadatelů ligových soutěží a Města Skuteč, těmto samozřejmě velký dík. Naším cílem pro příští roky je plánovat tyto vyhlášení ve stejné podobě a stále se zlepšovat. V příloze zasíláme i pár fotografií. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

smart

příjemný den přeje Jaroslav Starý
vedoucí OORM Chrudim