Tipsport Sportuj

Vážení sportovní přátelé,
chceme Vás informovat, že přihlašování akcí do projektu Tipsport Sportuj s námi bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.czPřihláška bude aktivní až od 1. 11. 2021!
Přihlášení do projektu pro rok 2022 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021.
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1)      organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2)      akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3)      minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
4)      akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
5)      nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
6)      termín konání akcí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Napsat komentář