SH ČMS, OSH ÚO – Odborné školení – „Orientace v neznámém prostoru za snížené viditelnosti“

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva uspořádala 5. listopadu 2021 v pevnostním opevnění Hůrka v Králíkách pro členy SDH našeho Okresního sdružení odborné školení „Orientace v neznámém prostoru za snížené viditelnosti“.

Při hledání vhodných prostor pro uvedené školení vyšli vstříc zástupci pevnostního opevnění Hůrka v Králíkách pod vedením Martina Ráboně, kde nás přijal Marek Hynek, správce pevnostního opevnění. Během večera se, pod vedením lektora, příslušníka HZS Pardubického kraje, Davida Hynka, vystřídalo celkem 40 členů sborů dobrovolných hasičů z celého okresu Ústí nad Orlicí. Osmičlenné hlídky byly rozděleny do dvou čtyřčlenných skupin. Pro upřesnění, Marek a David se neznají a nejsou nikterak příbuzní.

Celé školení bylo zaměřeno na pohyb a prohledávání neznámého prostoru, při kterém si všichni zopakovali v praxi, jak se v takovýchto prostorech pohybuje, a vyhledávají se případné osoby. Vše měli ztížené tím, že hledí masky měli přelepeno páskou, čímž se simuloval zakouřený prostor. Nad veškerými povely, pohyby, rozhodováním a jednáním dohlížel David Hynek, společně s asistentem Jaroslavem Skalickým, členem odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva. Jako figurant, hledaná osoba, se nabídla Michaela Skalická, členka SDH Výprachtice. Skupina si po hodinovém školení vyslechla vyhodnocení, co provedla dobře a kde byly nedostatky. Odměnou pro všechny bylo drobné občerstvení v podobě horkého čaje a bagety.

Celé školení probíhalo za přísných koronavirových opatření dle platných pravidel a všichni zúčastnění k tomu vstřícně přistupovali.

Poděkování patří celé odborné radě prevence a ochraně obyvatelstva, zástupcům pevnostního opevnění Hůrka v Králíkách, lektorovi Davidovi Hynkovi a všem účastníkům školení. Tohoto odborného školení se z důvodu časové náročnosti mohlo zúčastnit pouze 40 osob. Pokud bude vůle a možnost, školení by se mohlo zopakovat.

Za Odbornou radu prevence a ochranu obyvatelstva SH ČMS Ústí nad Orlicí Milan Kacálek

Napsat komentář