Zpravodaj hasičského sportu 1/2022

Vážené dámy, vážení pánové,
v tomto kalendářním roce se k vám dostává první číslo ZPRAVODAJE HASIČSKÉHO SPORTU, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku, především z oblasti hasičského sportu.

Doufáme, že v tomto roce pro vás budeme schopni připravovat Zpravodaj bez různých omezení, která by mohla komplikovat činnost nejen našim sportovcům, ale i našim organizátorům. V letošním roce nás kromě všech mistrovství a ostatních závodů čeká i mezinárodní soutěž ve slovinském Celje. Věříme, že se našim reprezentantům, pod vedením jejich zkušených trenérů, bude dařit se na tuto akci dobře a pečlivě připravit.

Budeme rádi, pokud si najdete čas věnovat alespoň chvíli na čtení z oblasti tohoto specifického sportovního prostředí, ať už jste sami profesionální nebo amatérští sportovci, případně vás zajímá hasičský sportovní život.

Za redakční tým
Mgr. Irena Špačková

Vyhlášení kurzů úseku mládeže

Ústřední odborná rada mládeže v 1. pololetí roku 2022 připravuje kurzy:

Kurz pro Garanty vzdělávání pro úsek mládeže – jen pro nové uchazeče: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/323-garanti-2022
Kurz pro Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupně – jen obnova kvalifikace: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/vedouci-instruktori/350-vedouci-2022
Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí – pro nové uchazeče: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/748-zza-2022
Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí – obnova kvalifikace: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/983-zza-2022-obnova

Další kurzy pro Garanty vzdělávání a Vedoucí mládeže I. stupně jsou plánovány ve II. pololetí letošního roku.