Vyhlášení kurzů úseku mládeže

Ústřední odborná rada mládeže v 1. pololetí roku 2022 připravuje kurzy:

Kurz pro Garanty vzdělávání pro úsek mládeže – jen pro nové uchazeče: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/323-garanti-2022
Kurz pro Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupně – jen obnova kvalifikace: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/vedouci-instruktori/350-vedouci-2022
Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí – pro nové uchazeče: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/748-zza-2022
Kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí – obnova kvalifikace: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/983-zza-2022-obnova

Další kurzy pro Garanty vzdělávání a Vedoucí mládeže I. stupně jsou plánovány ve II. pololetí letošního roku.

Napsat komentář