Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2023

Vážení sportovní přátelé,
NSA zveřejnila na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2023 – https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
 
Dále Národní sportovní agentura chystá během měsíce října vypsat dotační výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“. Hlavním rozdílem o proti dotační výzvě „Můj klub 2023“ je oddělení podpory dětí a mládeže, které sportují 1x týdně. 
Více informací naleznete v článku na webu NSA: https://agenturasport.cz/nsa-vypise-novou-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
 
NSA zveřejnila na svých stránkách dodatky č. 1 k investičním výzvám:
Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022
Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022
 
Oběma dodatky změnila datum a čas ukončení příjmu žádostí na 31. 10. 2022 do 12:00 hod.
 

Setkání Zasloužilých hasičů a držitelů řádu Svatého Floriána Pardubického kraje

V sobotu 8.10.2022 OSH Svitavy uspořádalo setkání Zasloužilých hasičů a držitelů řádu Svatého Floriána Pardubického kraje. Sešlo se více jak 200 hasičů se svými protějšky.Na úvod vystoupili hosté v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a starostou Svitav Davidem Šimkem. Dále účastníky pozdravil poslanec Parlamentu ČR Tomáš Dubský a senátoři Michal Kortyš a Petr Fiala. Za HZS Krajské ředitelství vystoupil Plk. Aleš Černohorský s prezentací činnosti v roce 2022. Své kolegy také pozdravil vedoucí aktivu ZH Josef Netík a čestný starosta SH ČMS Jan Slámečka. O činnosti KSH Pardubického kraje a SH ČMS seznámil přítomné starosta KSH a náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon.

V průběhu vystoupení hostů byl program oživen ukázkou tenečního vystoupení a zpěvem. Po obědě předvedla Vendulka Horáková se svým týmem kouzelnické umění, hráli harmonikáři a Holóbkova mozeka z Protivanova.

Odpoledne kolem 17.00 hod se účastníci spokojeni rozjeli do svých domovů.

Můj Klub 2023

Vážení sportovní přátelé,
 
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.
 
Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:
 
Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004),  s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
 
Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s  předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
 
Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00 hod.
 
Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.
Také si prosím v předstihu aktualizujte své sportovce v Rejstříku sportu.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne
Petra Běťáková