Marathón mistrovství v hasičském sportu zahájí mladí hasiči už tuto sobotu

Ještě před koncem školního roku vyrazí vítězové krajských kol na Mistrovství České republiky hry Plamen. Sportovní klání se tentokrát, historicky poprvé, uskuteční na atletickém stadiónu v Jihlavě ve dnech 26.–27. června.

Tři dny budou desetičlenné týmy bojovat o mistrovský titul v disciplínách hry Plamen – štafetě dvojic, štafetě 4×60 m, štafetě CTIF, požárním útoku CTIF a požárním útoku.
Mistrovství se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a primátorky města Jihlava Karolíny Koubové. Hlavním organizátorem je SH ČMS, SH ČMS Kraje Vysočina a OSH Jihlava. Do organizačního zabezpečení je zapojeno cca 100 dobrovolníků. Závodit v pěti disciplínách bude 150 mladých hasičů.

Základním kamenem práce s hasičskou mládeží je právě hra Plamen založená na dvou základních aspektech – výchovně vzdělávací činnosti a na rozvoji fyzické kondice prostřednictvím sportovních disciplín mladých hasičů. O tom, že je hasičský sport i volnočasové aktivity oblíbenou činností, svědčí každoročně narůstající členská základna mladých hasičů ve věku 3–18 let, kterých je aktuálně 63 227 tisíc.

Nařízení GŘ HZS ČR k odborné přípravě

Při provádění základní a pravidelné odborné přípravy hasičů k sebezáchraně slaněním se výcvik provádí z výšky max. 4,5 m (výška parapetu v prvním patře cvičné požární věže), opatřené bezpečnou dopadovou plochou (např. dopadová matrace, písek). Pokud není vhodná dopadová plocha k dispozici, nácvik je možné provést s využitím nezávislého jištění dalším lanem s použitím dalšího postroje.

GŘ_HZS

Přílohy k dotaci od NSA

Příloha_č._2_sport_-_2021

Příloha_č._3_sport_2021

Hlavní změny oproti loňským rokům
– sportovní neinvestiční vybavení, jehož hodnota nesmí přesáhnout částku 72 600,- Kč včetně DPH za 1 ks /funkční soubor/
– poháry, medaile, ceny a propagace maximálně ve výši 10% dotace
příjemce musí být zaregistrován v Rejstříku sportu https://rejstriksportu.cz/, bez této registrace není možné využít dotaci NSA

Zpravodaj hasičského sportu – 2/2021

Dostává se k vám druhé číslo ZPRAVODAJE HASIČSKÉHO SPORTU v tomto roce, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku především z oblasti hasičského sportu.
Léto je před námi a všichni doufáme, že současná situace bude stále příznivější nejenom pro konání sportovních akcí, ale postupně i pro všechny zájmové a spolkové aktivity. Stejně tak věříme, že i možnost cestování umožní našim reprezentačním družstvům vycestovat na zahraniční mistrovství.
Co se týče našich sportovců z řad dobrovolných hasičů a hasiček, věříme, že si pro tuto sezónu zachovávají potřebnou motivaci, energii, a především pevnou vůli.
Budeme rádi, pokud vás druhé číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.