Nařízení GŘ HZS ČR k odborné přípravě

Při provádění základní a pravidelné odborné přípravy hasičů k sebezáchraně slaněním se výcvik provádí z výšky max. 4,5 m (výška parapetu v prvním patře cvičné požární věže), opatřené bezpečnou dopadovou plochou (např. dopadová matrace, písek). Pokud není vhodná dopadová plocha k dispozici, nácvik je možné provést s využitím nezávislého jištění dalším lanem s použitím dalšího postroje.

GŘ_HZS

Přílohy k dotaci od NSA

Příloha_č._2_sport_-_2021

Příloha_č._3_sport_2021

Hlavní změny oproti loňským rokům
– sportovní neinvestiční vybavení, jehož hodnota nesmí přesáhnout částku 72 600,- Kč včetně DPH za 1 ks /funkční soubor/
– poháry, medaile, ceny a propagace maximálně ve výši 10% dotace
příjemce musí být zaregistrován v Rejstříku sportu https://rejstriksportu.cz/, bez této registrace není možné využít dotaci NSA

Zpravodaj hasičského sportu – 2/2021

Dostává se k vám druhé číslo ZPRAVODAJE HASIČSKÉHO SPORTU v tomto roce, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku především z oblasti hasičského sportu.
Léto je před námi a všichni doufáme, že současná situace bude stále příznivější nejenom pro konání sportovních akcí, ale postupně i pro všechny zájmové a spolkové aktivity. Stejně tak věříme, že i možnost cestování umožní našim reprezentačním družstvům vycestovat na zahraniční mistrovství.
Co se týče našich sportovců z řad dobrovolných hasičů a hasiček, věříme, že si pro tuto sezónu zachovávají potřebnou motivaci, energii, a především pevnou vůli.
Budeme rádi, pokud vás druhé číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.