Přílohy k dotaci od NSA

Příloha_č._2_sport_-_2021

Příloha_č._3_sport_2021

Hlavní změny oproti loňským rokům
– sportovní neinvestiční vybavení, jehož hodnota nesmí přesáhnout částku 72 600,- Kč včetně DPH za 1 ks /funkční soubor/
– poháry, medaile, ceny a propagace maximálně ve výši 10% dotace
příjemce musí být zaregistrován v Rejstříku sportu https://rejstriksportu.cz/, bez této registrace není možné využít dotaci NSA

Napsat komentář