Představení magazínu HASIČÁRNA

Časopis HASIČÁRNA se v letošním roce stal novým mediálním partnerem oceňování Dobrovolní Hasiči Roku, která pomůže posílit prestiž i finanční a věcnou podporu dobrovolných hasičů a přispěje tak k naplnění poslání Ankety. Vážíme si této spolupráce a jsme rádi, že prezentace oceněných jednotek a sborů dobrovolných hasičů bude součástí prestižního časopisu, jakou HASIČÁRNA bezesporu je.

Vážení profesionální a dobrovolní hasiči a hasičky,
tímto krátkým dopisem bychom vám rádi představili magazín HASIČÁRNA. Časopis je určen především pro členy Sdružení dobrovolných hasičů, JSDH, ale i profesionálním jednotkám HZS. V neposlední řadě i pro každého, koho hasičina a vše kolem ní zajímá. Obsah je zaměřen na celá odvětví, naleznete zde aktuální témata, jež zrovna hýbou světem v tomto segmentu, ale i bohatou a poutavou historií. Čtenáři naleznou na 94 stránkách i množství
technických textů, včetně doprovodných fotografií částečně edukativní povahy, rozbory horkých novinek a technologií. Zaměřujeme se i na rozhovory se zajímavými lidmi a reportáže z různých sportovních i nesportovních akcí. Nedílnou součástí magazínu jsou reportáže z návštěv, zejména u SDH v celé naší republice. Nezáleží na tom, jak je kdo velký nebo známý, u nás se může objevit reportáž i o vašem SDH. Věřte, že na historii a fungování ostatních jsou zvědaví všichni. Inspiraci mohou hasiči nabrat i z reportáží u podnikových
jednotek jako třeba z jaderné elektrárny Dukovany, nebo zajímavý pohled na činnost hasičů v Synthesii Kralupy. Magazín je primárně určen k zábavě ve chvílích volna a zaměřujeme se i na celou řadu odpočinkových témat zejména z historie prvních zmínek o požárech a jejich hašení, či o historických autech s hasičským zaměřením z kopřivnické Tatry. Magazín HASIČÁRNA vychází s měsíční periodicitou, pokud se rozhodnete pořídit pro svou jednotku SDH, ale i HZS dárek, samozřejmě nabízíme i výhodné předplatné.

S pozdravem
redakce magazínu HASIČÁRNA

Podání daňového přiznání

Lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2022 je do 3. 4. 2023.

  • Podávání daňového přiznání v roce 2023 – lhůty: lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (2. 5. 2023), Lhůta 6 měsíců pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) – plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně,
  • I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce podá do 3. 4. 2023.

Lhůta pro podání daňového přiznání v případě, že poplatník zemře
Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele = poplatníka, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, tak jak jsou vymezena v zákoně o daních z příjmů, se podává ve lhůtě podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), tj. nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo ve lhůtě 3 měsíců podáno a následně bylo podáno elektronicky. Na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období se lhůta prodlužuje, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo daňové přiznání nebylo podáno ve lhůtě 3 měsíců a následně je podáno poradcem.

Lhůty pro podání daňového přiznání při zrušení právnické osoby bez likvidace, s likvidací a při insolvenčním řízení jsou stanoveny v § 240a až § 245 daňového řádu.