Akce na svátek sv. Floriána

Vážené kolegyně, kolegové, bratři a sestry,

dovolte mi, abych Vás informoval a vašim prostřednictvím všechna SDH našeho Sdružení o připravovaném dnu hasičstva, který proběhne dne 4. května 2016 na svátek sv. Floriána na Hradčanském náměstí a v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jsme přesvědčení, že všechny složky českého hasičstva přijmou naše pozvání a společně tak oslavíme svátek sv. Floriána-našeho ochránce a patrona.

 

Předpokládaný program:

Do 10:00 dojezd do Prahy (parkování vozidel (autobusů, CAS, DA a osobních aut) na Letné.

10:00 – 13:00 individuální prohlídka Národního technického muzea (cca 10 min. pěšky od parkingu)
14:00 – 14:15 Položení věnce u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.

14:20 – 15:00 Složení slavnostního slibu a přísaha nových příslušníků HZS ČR.

15:00 – 17:30 Dynamické a statické ukázky činnosti a techniky

18:00 – 19:45 Hasičská mše v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (celebruje Kardinál Dominik Duka OP)

 

Doufáme, že se této akce zúčastníme v hojném počtu.

Vážení přátelé,
nahlaste prosím na adresu Kanceláře SH ČMS (e-mail: kancelar@dh.cz, vosykova@dh.cz ) nebo na tel.: 222 119 501 předpokládaný počet účastníků a typ vozidla, kterým přijedete, pokud možno co nejdříve.

Další podrobnosti budeme zveřejňovat operativně.

S přátelským pozdravem Ing. Karel Richter
Starosta SH ČMS

 

Pozvánka na mši (soubor PDF)

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Dne 22.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V příloze vám zasílám Záznam o předání místa zásahu (po požáru komínového tělesa). V bodě 2 protokolu je stanoveno konkrétní opatření směřující k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru – „Spalinovou cestu (komín, kouřovod) lze po komínovém požáru používat až tehdy, když bude provedena revize spalinové cesty – dle § 45 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Velitelé zásahu by měli být seznámeni o používání tohoto záznamu o předání místa zásahu u požárů spalinových cest. V rámci odborné přípravy seznamte prosím velitele všech stupňů JSDH s tímto záznamem, s novelizovaným zákonem o PO (§ 43 – § 47) a s vyhláškou č. 34/2016 Sb. (zaslaná v příloze). Toto téma zapište do výcvikových plánů (výcvikový rok) jako samostatné téma.

Příjemný den a těším se na shledanou na semináři v Přibyslavi

Robert Kučera – vedoucí ÚORR SH ČMS

 

Záznam o předání místa zásahu (soubor DOC)
Sbírka zákonů (soubor PDF)

Kostěnické hrátky s hasičátky

V sobotu 6.2. se sjelo 19 družstev nejmenších hasičů, zúčastnit se soutěžního klání pro děti z přípravek Kostěnické hrátky s hasičátky. Akce proběhla již po druhé. Pětičlenná družstva se utkala ve čtyřech disciplínách – překážková dráha – štafeta, motání hadic, značky požárních prostředků a skládání puzzle. Všechny děti si odvezly medaile a první tři družstva i poháry. Místní borci letos první místo neobhájili, pohár za první místo získalo družstvo z Rokytna, druhé a třetí místo si loňští výherci ze Sloupnice udrželi. Zlaté pásmo obsadilo celkem 6 družstev – 1. Rokytno, 2. Sloupnic e B, 3. Sloupnice A, 4. Kostěnice A, 5. Horní Ředice, 6. Kostěnice B.

Oznameni_akce (soubor PDF)

Všem starostům a starostkám KSH a OSH

Vážení kolegové, velitelé SDH

Ústřední odborná rada represe SH ČMS, vytváří databázi velitelů, se kterými by chtěla spolupracovat na širší úrovni v oblasti školení a vzdělávání v rámci JSDH. Současně také s těmito veliteli povede diskuzi o činnosti jednotek SDH a jejich podněty budou přínosem ke zkvalitnění práce velitelů.

Přihlaste se prosím na této adrese: http://goo.gl/forms/3J55RQAAQf a vyplňte formulář.
Tím získáme kontakt na vás v rámci další spolupráce.

Po vyplnění dotazníku vám zašleme kontakt na komunikační kanál – program Kancelář pro obec. Jedná se o program, který zabezpečuje legislativní metodiku pro řízení JSDH a Obcí a současně pokrývá kompletní zájmovou činnost SDH. Tento program, který je v ceně 3 880 Kč jsme pro vás, pro Velitele SDH zajistili zdarma – hradí se pouze roční udržovací poplatek na internetu 1080 Kč.

V programu můžete pracovat v plné verzi na internetu po dobu dvou měsíců. Poté se rozhodnete, zdali jej budete využívat dále pro potřeby SDH zdarma, nebo uhradíte roční udržovací poplatek a budete jej používat v plné verzi pro potřeby vašeho SDH, JSDH a Obce. Do programu lze překlopit databázi členů SDH z vašeho OSH a zajistit si tak nepřetržitou komunikaci s vaším OSH. Současně je to pro vás a pro vaši obec/město možnost, jak mít v pořádku legislativní nařízení týkající se JSDH a jeho zřizovatele města/obce. Současně získáte přímé komunikační propojení na vedení Ústřední odborní rady represe a jejich podřízené složky v SH ČMS

Na závěr mi dovolte říci, dali jsme si za cíl vytvořit silnou pozici pro velitele SDH. Budeme vyvíjet úsilí a podporovat vás v tom, abyste se stali pilířem ve vaší organizaci a současně potřebným partnerem ve vaší obci/městě v rámci represe. A k tomu potřebujeme navázáni komunikace s vámi.

Děkuji vám za pozornost.

Bc. Robert Kučera
Vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS

Dop 1604- KSH a OSH – ÚORR (soubor PDF)