Zpravodaj hasičského sportu 1/2018

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám letošní první číslo Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce. Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují nejen v rámci integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích.

Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme. Zároveň budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o své názory, postřehy a reakce.

 

Zpravodaj hasičského sportu 1-2018 (PDF)

Úspěšné zahájení sezóny 2018 ve Sboru dobrovolných hasičů Pustá Kamenice

Pustá Kamenice je malá obec ležící na okraji svitavského okresu v těsném sousedství okresu Chrudim. V obci žije celkem 326 obyvatel a velká část z nich je zapojena do činnosti dvou spolků, které zde působí, Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice a Sboru dobrovolných hasičů Pustá Kamenice. Ke zdejším hasičům se hlásí 90 obyvatel obce a třetina z nich jsou děti a mládež do 18 let. Od roku 2015 začali místní hasiči pracovat i s dětmi v kategorii přípravky (3 – 6 let), a tak dnes do hasičského kroužku chodí téměř celá školka a zhruba polovina žáků zdejší školy. Tyto děti se celoročně scházejí na pravidelných schůzkách včetně prázdnin. Hlavní náplní kroužku je sportovní průprava a příprava dětí na hasičské soutěže, stíhají se ale věnovat i výtvarničení, hrám a vzdělávání v oblasti prevence. Podíváme – li se na ukončenou sezónu 2017, je až k neuvěření, co vše místní mladí hasiči za rok stihnou. Ať už to jsou soutěže v rámci Okresní ligy mladých hasičů, jarní a podzimní kolo hry Plamen, či úspěšná účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, v níž čtyři z osmi vybraných prací uspěly v okresním kole, jedna z nich byla dokonce oceněna prvním místem v kole krajském, nebo tři výlety pro děti a rodiče a účast na Festivalu přípravek v Kunštátu. Mladí hasiči také zvládli představit svoji činnost před komisí soutěže Vesnice roku a jako správní dobrovolní hasiči se zapojili do celostátní akce prodeje žlutých kvítků na podporu prevence rakoviny. Nacvičili také dvě divadelní vystoupení, která předvedli na pouťovém posezení v obci a na Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje v Městečku Trnávce.

Stejně jako v loňském roce tu letošní sezónu 2018 zahájila přípravka svojí účastí na soutěži Kostěnické hrátky s hasičátky, která se konala 10.2.2018 a na kterou přijelo 22 týmů ze všech okresů Pardubického kraje. Náš okres reprezentovala pouze pustokamenická přípravka, ale zato se třemi týmy! Stala se tak nejpočetnější skupinou z jednoho sboru. Děti soutěžily ve 4 disciplínách – štafeta s nejrůznějšími překážkami, motání hadic na čas, určování technických značek a štafeta se zapojováním hadic C. Konkurence byla veliká, ale pustokamenické děti se vůbec neztratily. Tým C, složený téměř celý pouze z tříletých dětí, jel především sbírat zkušenosti. Svým výkonem tito nejmladší závodníci dokázali, že pro ně smotat či zapojit hadici C není vůbec žádný problém, a byli vždy náležitě oceněni velkým potleskem. Za svůj výkon obdrželi bronzové medaile a 22.místo. Tým B udělal místním hasičům velkou radost. Posunul umístění týmu B z loňského 13. místa na 9. místo a jen těsně získal stříbrné medaile. Nejzkušenějším týmem byl tým A. Tito závodníci měli nejtěžší pozici, protože si už uvědomovali, že jedou obhajovat loňské 1. místo. I přestože se z loňského vítězného družstva A v tom letošním objevil pouze jeden závodník, tak děti 1. místo obhájily a přivezly si zlaté medaile a pohár pro vítěze. Svým výkonem tak potvrdily, že SDH Pustá Kamenice má jednu z nejlepších přípravek v Pardubickém kraji. Obrovské poděkování si zaslouží SDH Kostěnice za precizně připravenou a zorganizovanou soutěž, která je navíc obohacena velmi příjemnou, usměvavou a radostnou atmosférou ze strany pořadatelů i kolegů vedoucích. Díky tomu vedoucí odjížděli ze soutěže nejen s radostí z úspěchu svých svěřenců, ale také s pozitivní energií do další práce!

Poděkování patří také všem dětem za vzornou reprezentaci hasičského sboru, obce Pustá Kamenice, ale také okresu Svitavy, dále rodičům, kteří místní hasiče podporují, především tím, že doprovází ty nejmenší děti na soutěže a pomáhají při organizování všech akcí, které pro děti hasiči pořádají. Za
podporu je také třeba poděkovat obci Pustá Kamenice.

Hasičská sezóna 2018 je tak v SDH Pustá Kamenice úspěšně zahájena!

Mgr.Lenka Tomášková

 

Hasičská sezóna úspěšně zahájena!

V sobotu 10.2.2018 opět po roce vyrazila naše hasičská přípravka na soutěž Kostěnické hrátky s hasičátky. Do kulturního domu v Kostěnicích se tentokrát sjelo celkem 22 5členných družstev ze všech okresů Pardubického kraje. Okres Svitavy jsme reprezentovali pouze my, ale zato se třemi týmy! Stali jsme se tak opět nejpočetnější skupinou. Děti soutěžily ve 4 disciplínách – štafeta s nejrůznějšími překážkami, motání hadic na čas, určování technických značek a štafeta se zapojováním hadic C. Konkurence byla veliká, ale naše děti se vůbec neztratily. Tým C ve složení Lili Hodovancová (4roky), Johanka Broklová (3 roky), Jiřík Zahálka (3 roky), Anička Suchá (2roky) a Honzík Tomášek (2roky) jel především sbírat zkušenosti. Svým výkonem tito nejmladší závodníci dokázali, že pro ně smotat či zapojit hadici C není vůbec žádný problém, a byli vždy náležitě oceněni velkým potleskem. Za svůj výkon obdrželi bronzové medaile a 22.místo. Tým B ve složení Melichar Hak (5let), Filip Sodomka (5let), Daneček Suchý (5let), Adélka Vičarová (4roky) a Kubík Odehnal (4roky) nám udělal velkou radost. Posunul umístění týmu B z loňského 13.místa na 9. místo a jen těsně získal stříbrné medaile. Nejzkušenějším týmem byl tým A ve složení Daneček Vičar (6let), Eliška Broklová (6let), Mareček Zahálka (6let), Anička Tomášková (5let) a Vašík Chaloupka (5let). Tito závodníci měli nejtěžší pozici, protože si už uvědomovali, že jedou obhajovat loňské 1. místo. I přestože se z loňského vítězného družstva A v tom letošním objevil pouze Daneček Vičar, tak děti 1. místo obhájily a přivezly si zlaté medaile a pohár pro vítěze. Svým výkonem tak potvrdily, SDH Pustá Kamenice má jednu z nejlepších přípravek v Pardubickém kraji. Děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci nejen našeho sboru, ale také okresu Svitavy, a především naší obce, protože se po našem výkonu všichni začali zajímat, „kde že ta Pustá Kamenice leží, že tam mají tak šikovné děti“! Děkuji také všem rodičům, kteří jeli své děti podpořit a zároveň nám tam velmi pomáhali se samotnou organizací dětí. Poděkování také patří vedení obce za zapůjčení dodávky k dopravě dětí na soutěž. Obrovské poděkování si zaslouží SDH Kostěnice za precizně připravenou a zorganizovanou soutěž, která je navíc obohacena velmi příjemnou, usměvavou a radostnou atmosférou ze strany pořadatelů i kolegů vedoucích. Díky tomu jsme ze soutěže odjížděli nejen s radostí z úspěchu našich dětí, ale také s pozitivní energií do další práce!

Pro INFO – užitečný materiál CAHD

Vážení,

možná by vás mohlo zajímat (a mohli byste někdy i využít), že Česká asociace hasičských důstojníků z.s., publikovala na svých stránkách 14. vydání elektronické verze materiálu „Souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“ s aktualizací v prosinci 2017.

 

Tady je odkaz: http://metodika.cahd.cz/

 

V minulosti to bývalo k dispozici i na CD / DVD  u HZS kraje a územních odborů