Základní informace k Programu VIII. – 2017

Milí kolegové,
níže jsou ke stažení základní informace k Programu VIII. – 2017. Všechny přílohy v dokumentu zmíněné budou k dispozici na www.dh.cz.
Prosím o vaši spolupráci a distribuci informací směrem k SDH.
V roce 2017 mohou o tuto dotaci žádat SDH, která mají v době podání žádosti 12 a více členů do 18 let.

Informace budou samozřejmě zveřejněny i na www.dh.cz.

Velice vám děkuji za vaši vstřícnost a pomoc, bez které si administraci této dotace pro SDH vůbec neumím představit.
Informace zcela určitě nejsou dokonalé, snažila jsme se co nejvíce zjednodušit popis postupu při vyplňování žádosti do el. systému MŠMT, nicméně sama cítím, že pro některé kolegy v SDH mohou být i takto poměrně složité.
V případě dotazů jsem vám i starostům SDH či jiným zpracovatelům těchto žádostí samozřejmě k dispozici.

Pěkný víkend všem

Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Základní informace (soubor Word)

MŠMT – program č. 8 na roky 2017 – 2019

Hezký den,
posílám jednu čerstvou informaci o vypsané podpoře od MŠMT na podporu sportu.
V loňském roce jsme jako hasiči hojně využili program č. 8.
Pozor – nově je vypsané dotační období na 3 roky (2017-2019) a termín podání žádosti je do 30.11.2016 (tedy je na to jen 1 měsíc).
Žadatelem programu č. 8 mohou být organizace s minimálním počtem 12 aktivních členů mladších 18let (v loňském to byl počet 20 členů).
Neboť je to čerstvá informace, pokusíme se získat více informací a rad pro Vás, ale již nyní začněte pracovat a shánět nezbytné podklady k žádosti:
– založení účtu do systému pro sběr žádostí (http://is-sport.msmt.cz/)
 – výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
– potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce)
– řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok.
– atd.
– plus rozmyslet na co budete žádat a sestavit rozpočet.
Bližší informace ke všem grantůmm (nejen č. 8) jsou nyní na stránkách MŚMT (http://www.msmt.cz/sport-1/ statni-podpora-sportu-na- obdobi-2017-2019)

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE STANOVEN NA 30. 11. 2016, tzn. do tohoto termínu musí být vloženy a uzavřeny žádosti v systému IS-SPORT a zároveň doručeny v listinné podobě poštou na adresu MŠMT (poštovní razítko musí mít datum nejpozději 30.11.2016).