MŠMT – program č. 8 na roky 2017 – 2019

Hezký den,
posílám jednu čerstvou informaci o vypsané podpoře od MŠMT na podporu sportu.
V loňském roce jsme jako hasiči hojně využili program č. 8.
Pozor – nově je vypsané dotační období na 3 roky (2017-2019) a termín podání žádosti je do 30.11.2016 (tedy je na to jen 1 měsíc).
Žadatelem programu č. 8 mohou být organizace s minimálním počtem 12 aktivních členů mladších 18let (v loňském to byl počet 20 členů).
Neboť je to čerstvá informace, pokusíme se získat více informací a rad pro Vás, ale již nyní začněte pracovat a shánět nezbytné podklady k žádosti:
– založení účtu do systému pro sběr žádostí (http://is-sport.msmt.cz/)
 – výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce)
– potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce)
– řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok.
– atd.
– plus rozmyslet na co budete žádat a sestavit rozpočet.
Bližší informace ke všem grantůmm (nejen č. 8) jsou nyní na stránkách MŚMT (http://www.msmt.cz/sport-1/ statni-podpora-sportu-na- obdobi-2017-2019)

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE STANOVEN NA 30. 11. 2016, tzn. do tohoto termínu musí být vloženy a uzavřeny žádosti v systému IS-SPORT a zároveň doručeny v listinné podobě poštou na adresu MŠMT (poštovní razítko musí mít datum nejpozději 30.11.2016).

Napsat komentář