Informace Pardubického kraje k finanční podpoře JPO SDH obcí (dopis byl rozeslán do všech obcí v pardubickém kraji)

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě dotazů ve věci pokračování finanční podpory jednotek SDH obcí sdělujeme, že dotační program „Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020“ pozbyl své platnosti, a proto byl z webových stránek kraje odstraněn včetně všech formulářů.
Z objektivních důvodů Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání 15. prosince 2020 schválilo pravidla rozpočtového provizoria s tím, že rozpočet kraje pro rok 2021 bude projednán zastupitelstvem až 23. února 2021. Do té doby není možné poskytovat jakoukoliv programovou ani individuální finanční podporu na vybavení jednotek SDH obcí ani na nové dopravní automobily pořizované z dotačního programu MV – GŘ HZS ČR na rok 2021.

Žádáme vás proto, abyste požadavky na dotace pro rok 2021 nezasílali, o případném novém dotačním programu a nastavených podmínkách budete včas informováni.

Individuální dotace poskytované konkrétním obcím na nové dopravní automobily, ve smyslu již uzavřené smlouvy v roce 2020, budou realizovány beze změn dle podmínek smlouvy.

S pozdravem

Aleš Boňatovský
tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje