Požární ochrana očima dětí a mládeže

Jistě všichni vnímáme, jaká je situace v České republice. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem „POODM 2021„. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku včetně vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument „POODM 2021“ pojmenuje svým jménem a kategorií a zašlete na adresu OSH v daném okrese.

OSH Svitavy: kancelar@oshsvitavy.cz
OSH Chrudim: osh.chrudim@seznam.cz
OSH Ústí nad Orlicí: oshuo@seznam.cz
OSH Pardubice: oshpardubice@centrum.cz

Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2021 – propozice

Rada Pardubického kraje schválila dotační programy

Rada Pardubického kraje projednala a dne 9. 2. 2021 schválila následující dotační programy, poskytované z kapitoly Krizové řízení v období let 2021 až 2024:

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci/110985/dotacni-program-podpora-jednotek-sdh-obci-2021-2024

Podpora nestátních neziskových organizací – ostatních složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje na pořízení materiálně technického vybavení, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-ostatnich-slozek-izs/110986/dotacni-program-podpora-ostatnich-slozek-izs-2021-2024

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, k zajištění pořádání akcí na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/dotace-pro-nno-v-oblasti-bezpecnosti-a-rozvijeni-tradic/110987/dotacni-program-podpora-pro-nno-2021-2024

Přechod na elektronické dálniční známky se dotkne i hasičů, vozidla do 3,5 tuny bude potřeba oznámit

Vozidla jednotek požární ochrany s hmotností nižší, než 3,5 tuny, která byla doposud osvobozena od zpoplatnění použití pozemních komunikací pouze na základě vybavení výstražným světelným zařízením či nápisem HASIČI (nápis IČISAH zákon nezná), mohou takto využívat placené pozemní komunikace pouze do 31. ledna 2021.

Další informace naleznete na serveru pozary.cz