Požární ochrana očima dětí a mládeže

Jistě všichni vnímáme, jaká je situace v České republice. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem „POODM 2021„. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku včetně vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument „POODM 2021“ pojmenuje svým jménem a kategorií a zašlete na adresu OSH v daném okrese.

OSH Svitavy: kancelar@oshsvitavy.cz
OSH Chrudim: osh.chrudim@seznam.cz
OSH Ústí nad Orlicí: oshuo@seznam.cz
OSH Pardubice: oshpardubice@centrum.cz

Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2021 – propozice

Napsat komentář