Rada Pardubického kraje schválila dotační programy

Rada Pardubického kraje projednala a dne 9. 2. 2021 schválila následující dotační programy, poskytované z kapitoly Krizové řízení v období let 2021 až 2024:

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci/110985/dotacni-program-podpora-jednotek-sdh-obci-2021-2024

Podpora nestátních neziskových organizací – ostatních složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje na pořízení materiálně technického vybavení, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-ostatnich-slozek-izs/110986/dotacni-program-podpora-ostatnich-slozek-izs-2021-2024

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování souvisejících tradic, k zajištění pořádání akcí na období 2021 – 2024
k dispozici zde: https://www.pardubickykraj.cz/dotace-pro-nno-v-oblasti-bezpecnosti-a-rozvijeni-tradic/110987/dotacni-program-podpora-pro-nno-2021-2024

Napsat komentář