PRAVIDLA SOUTĚŽE TFA KSH pro Pardubický kraj – rok 2022

Účast:

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body do postupu z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěží TFA..

Muži starší 18 let

a) do 34 let /ročník narození 1988 a mladší/

b) nad 35let /ročník narození 1987 a starší/

Ženy starší 18 let

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel TFA“, upravené jednotlivými propozicemi soutěží.

Číst dál

Vyhlášení soutěže hasičských kronikářů

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Centrum hasičského hnutí Přibyslav a Ústřední odborná rada historie a muzejnictví SH ČMS vyhlašují

XV. SOUTĚŽ HASIČSKÝCH KRONIKÁŘŮ pro hasiče, členy záchranných složek, kronikáře a všechny zájemce o historii a dokumentaci hasičstva u nás v následujících oblastech

  1. Hasičská dokumentační fotografie 3 až 10 ks
  2. Hasiči v odboji za druhé světové války
  3. Jak jsme pořizovali historický prapor

Přihlášení a zaslání soutěžní práce je možno nejpozději do 30. listopadu 2022.
Práci lze zaslat poštou na níže uvedenou adresu nebo elektronicky na petra.cejpkova@seznam.cz
Vyhodnocení soutěže proběhne na zasedání ÚORHiM na jaře 2023.

Bližší informace a přihlášku naleznete v příloze – Vyhlášení_soutěže_Kronikář_2023.

Zápis z porady vedoucích OORM a KORM

zápis_-_Jednání_vedoucích_KORM_a_OORM

Link na stažení veškerých materiálů, které jsou k dispozici, včetně elektronické podoby letáčku Elektrowin: http://gofile.me/3YyEc/0YeggvSgA

Odkazy na pohyblivé prezentace, které jste mohli během školení zhlédnout a které jsou volně k použití:

Prezentace k Aktualizaci směrnice hry Plamen a dorostu: https://prezi.com/view/b7B9RWPJHDKu0MHJ6zt4/
Prezentace k MČR v běhu na 60 m překážek: https://prezi.com/view/oC6S3aAxkq8oKiA8cdwW/
Prezentace Můj klub: https://prezi.com/view/4JCDSjvjn6M19oa1OY0d/

Pdf verze prezentací naleznete mezi materiály.

Noční hlídka 2022 – Březiny

V noci z 23. na 24. dubna proběhne na Březinách již čtvrtý ročník odborné soutěže pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí pod názvem Noční hlídka https://nocni-hlidka.cz/domains/nocni-hlidka.cz/ .

Rádi bychom nabídli Vašim jednotkám možnost zúčastnit se této akce, která se koná pro svou náročnost pouze jednou za dva roky.

Jedná se o akci pořádanou SDH Březiny, se zaměřením na výcvikovou činnost JPO především kategorie JOP V. a JPO III. Celá akce je pojata formou odborné soutěže, kdy jednotky rotují po cca 40km tratě, na které je rozmístěno 16-20 stanovišť. Tato stanoviště představují co nejvíce reálné situace, do kterých se mohou jednotky při své činnosti dostat. Součástí jsou ale také disciplíny silové, které mají ověřit jejich fyzickou zdatnost, vědomostní, zaměřené na teorii v oblasti PO, stanoviště s tematikou ochrany obyvatelstva, zdravotnické i několik specialit. Jako lektoři a rozhodčí jsou na stanovištích členové HZS ČR, ZZS, ČČK, SH ČMS kteří nejen hodnotí, ale hlavně předávají cenné zkušenosti. Celkovou náročnost ještě zvyšuje noční průběh celé akce. Vzhledem ke svému rozsahu celá akce probíhá na území několika okolních obcí a je tak velice logisticky náročná. Počet členů zúčastněných jednotek, lektorů, rozhodčích, figurantů a dobrovolníků, kteří pomáhají se zdárným průběhem této akce se tak blíží dvěma stům.

Budeme velice rádi, pokud tuto informaci předáte do Vaší jednotky. V současné době už zůstává ještě několik volných účastnických míst.

Podrobné informace naleznete v propozicích na výše uvedených stránkách a jak celá akce probíhá, je možné vidět na fotografiích https://zidom.rajce.idnes.cz/Nocni_hlidka_2018/

Liga MH v běhu na 60m překážek

Okresní sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí

Organizační zajištění “Ligy MH v běhu na 60m překážek“
Pátek 29.4. 2022 v Chocni (dráha u hasičské zbrojnice)

Závod je započítáván
– do „Ligy MH v běhu na 60m překážek“ okresu Ústí nad Orlicí jako 6. závod ročníku 2021 – 2022
– Kvalifikace mladých hasičů PU kraje v běhu na 60m s překážkami na Mistrovství České republiky pro rok 2022

Presence závodníků: 15.30 – 16.00 hod.
Začátek závodu: 16.00 hod.

Štáb soutěže:
Náčelník štábu Kubík Jiří
Velitel soutěže: Růžička Jan
Hlavní rozhodčí: Pavlík Tomáš
Sčítací komise: Rajnet Rudolf
Zdravotní služba: SDH Choceň
Presence,startovné: Vaněčková Anna, Břízová Lenka

Účast – mladý hasič člen SDH, ČHJ nebo MHJ kategorie dle pravidel hry Plamen platná od 1.9. 2016

Pravidla – dle hry Plamen platná od 1.9. 2016, dva pokusy

Ústroj – sportovní oblečení, obuv vše dle hry Plamen, platná od 1. 9. 2016.

2 dráhy – tartan

Startovné – 10 Kč za závodníka

Přihlášky zašlete na e-mail soutezemhusti@seznam.cz do 27. 4. 2022 do 20.00 předmět zprávy „L 60 Choceň“

Přihláška (viz příloha) postačí jedna za SDH.

Pozdě přihlášení závodníci nebudou do soutěže zařazeni !!!!

Orazítkovanou a podepsanou přihlášku odevzdáte při presenci.