PRAVIDLA SOUTĚŽE TFA KSH pro Pardubický kraj – rok 2022

Účast:

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body do postupu z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěží TFA..

Muži starší 18 let

a) do 34 let /ročník narození 1988 a mladší/

b) nad 35let /ročník narození 1987 a starší/

Ženy starší 18 let

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel TFA“, upravené jednotlivými propozicemi soutěží.

Propozice:

Pořadatel na jednotlivých soutěžích zajistí překážky na soutěž, dle možnosti pořadatele a v propozicích na jejich soutěž popíše překážku pro možnost seznámení soutěžících se specifikou překážek a soutěže. Zajistí kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu, občerstvení a zázemí pro soutěžící dle možností pořadatele.

Dýchací vzduchový přístroj, bude li v propozicích na soutěž jednotný musí zajistit pořadatel.

Soutěže:

Komárov PAR 11. 6. 2022

Žamberk UO 18. 6. 2022

Trpín SY 19. 6. 2022

Orličky, Suchý Vrch UO 26. 6. 2022

Bystřec UO 17. 9. 2022

MČR Štramberk 1. 10. 2022

Body:

1 místo – 16 bodů

2 místo – 12 bodů

3 místo – 9 bodů

4 místo – 7 bodů

5 místo – 6 bodů

6 místo – 5 bodů

7 místo – 4 body

8 místo – 3 body

9 místo – 2 body

10 místo – 1 bod

Umístění:

Do celkového pořadí na postup MČR ve Štramberku se bude počítat součet bodů, ze tří závodů TFA s nejlepším umístěním soutěžícího, z pěti závodů TFA v kraji.

Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie budou oceněni. Do vyhodnocení se dostává pouze soutěžící, který se zúčastní tří soutěží TFA v daném ročníku v jednotlivých kategorií. Ceny zajistí KSH Pardubického kraje.

Upozornění:

 V případě čerpání příspěvku z KSH na soutěž TFA, je nutno zaslat faktury za vyúčtování s kopiemi prvotních dokladů, do 14 dnů po ukončení soutěže na KSH Pardubického kraje, jinak nebudou proplaceny.

 

KSH Pardubického kraje

Dne: 22. 4. 2022

Zpracoval: Pavel Černohous

Napsat komentář