Nabídka prázdninových aktivit Jánské Koupele

Tábor 14 dnů

Nabídka letních aktivit pro zájemce na tento rok, ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2020 – odkaz na přihlášku, informace, poučení a prohlášení rodičů a řád tábora. Přihlášky v případě zájmu zašlete spolu s prohlášením rodičů do 15. července 2020 na adresu ITI.fabi@seznam.cz.

Po vrácení přihlášky obdržíte List účastníka, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (čekáme ještě zda nebude vydána nová verze vzhledem ke coronavirové nákaze), doporučené vybavení a žadatelé o příspěvek na LT doklady k žádostem pro zaměstnavatele či ZP. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěteje nutné letos nechat potvrdit pro všechny děti, neplatí loňský posudek, v případě změny budeme informovat.

6 dnů VČA

Vzhledem k tomu, že po ukončení výše uvedeného tábora, nemá nástup další tábor (byl zrušen MLT MSK) uvolnila se tím kapacita v ÚHŠ Jánské Koupele a společně s vedoucími jsme se domluvili, že na pomoc obsazennosti naší táborové základny, uskutečníme od 9. – 14. 8. 2020 volnočasovou aktivitu na těchto 6 dnů. Pokud tedy znáte někoho s dětmi ve věku 6 – 15 let, které by nezvládly 14 denní tábor, ale na 6 dnů by si to jeli rádi vyzkoušet, sdělte jim, prosím, tuto informaci nebo jim předejte kontakt. Stejně tak, mohou tuto aktivitu využít i účaastníci 14 denního tábora, kteří každý rok naříkají, že chtějí tábor delší. Pro potřebu zasíláme v odkazu i materiály na tuto 6 denní akci.

Přihlášky v případě zájmu zašlete spolu s prohlášením rodičů také do 15. července 2020 na adresu ITI.fabi@seznam.cz.

Zpravodaj hasičského sportu – 2/2020 SPECIÁL

Vážené dámy, vážení pánové,
dostává se k Vám druhé číslo ZPRAVODAJE HASIČSKÉHO SPORTU v roce 2020, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku především z oblasti hasičského sportu.
Navzdory všem opatřením ze strany Vlády ČR během vyhlášení nouzové stavu, se dobrovolní hasiči i během tohoto stavu podíleli na pomoci a ochraně obyvatel ve svých sborech a jednotkách. Mnozí z nich využili své schopnosti především v šití roušek, tiskem ochranných štítů, roznášením informačních letáků a desinfekce, mnozí z nich se zapojili i v sociálních službách.
Co se týče sportovní činnosti, tak ta probíhala individuálně a byla založena na dobrovolnosti a možnostech každého jedince. Doufejme, že nyní už přijde období, kdy se mladí hasiči a sportovci budou moci vrátit ke své kolektivní činnosti a získají příležitost poměřit své síly na některých závodech.
Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.

Zpravodaj_hasičského_sportu_2-2020_SPECIÁL