Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2023

Vážení sportovní přátelé,
NSA zveřejnila na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2023 – https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/
 
Dále Národní sportovní agentura chystá během měsíce října vypsat dotační výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“. Hlavním rozdílem o proti dotační výzvě „Můj klub 2023“ je oddělení podpory dětí a mládeže, které sportují 1x týdně. 
Více informací naleznete v článku na webu NSA: https://agenturasport.cz/nsa-vypise-novou-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
 
NSA zveřejnila na svých stránkách dodatky č. 1 k investičním výzvám:
Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022
Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022
 
Oběma dodatky změnila datum a čas ukončení příjmu žádostí na 31. 10. 2022 do 12:00 hod.
 

Napsat komentář