Slavnostní vyhodnocení soutěže POODM v okrese Pardubice

V úterý 30. května 2023 letištní terminál „Letiště Pardubice“ neodbavoval cestující, ale sešli se zde na slavnostním vyhodnocení a předání cen vítězové okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023“.
V letošním roce se 49. ročníku této soutěže v okrese Pardubice zúčastnilo 310 dětí z 5 škol a 15 sboru dobrovolných hasičů.
Po úvodním přivítání starostou OSH Pardubice Jiřím Bolehovským už následovalo předání cen v jednotlivých kategorií a promítání vítězných prací. Každý z vyhodnocených účastníků obdržel pamětní diplom a věcný dárek.
Velké poděkování patří Radě prevence, která se podílela na přípravě a organizaci tohoto vyhodnocení, dále bych chtěla moc poděkovat OSH Pardubice za finanční příspěvek na tuto akci a Letišti Pardubice, které umožnilo pořádat tuto akci v jejich krásných prostorách.

K. Bogapovová
Vedoucí KORP
KSH Pardubického kraje

Napsat komentář