Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT

Na webu DH (https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/343-metodicky-pokyn-k-cerpani-dotaci-poskytnutych-msmt-cr) je zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT na oblast volného času.
Rovněž jsou zveřejněny i formuláře vyúčtování. Okresům, kde mají požádáno o dotaci na letní tábory budou informace k vyúčtování zaslány v nejbližší době.

Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT v oblasti volného času, včetně příloh:
https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va

Odkaz na tabulku s přehledem odevzdaných vyúčtování:
https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/318-prehled-odevzdani-vyuctovani-dotaci-na-usek-mladeze-v-roce-2021

Přehled termínů odevzdání jednotlivých vyúčtování:
30. 9. 2021 – Vyúčtování letních táborů – sumář za OSH – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 9. 2021 – Oznámení o čerpání dotace (všechna KSH i OSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
15. 11. 2021 – Vyúčtování MTZ SDH – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
15. 11. 2020 – Vyúčtování Volnočasových aktivit – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
20. 11. 2020 – Vyúčtování Vzdělávání vedoucích (všechna OSH a KSH, která mají přiděleno) – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 11. 2020 – Vyúčtování MTZ SDH – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 11. 2020 – Vyúčtování Volnočasových aktivit – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
30. 11. 2020 – Vyúčtování Provozních nákladů (všechna OSH i KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
10. 1. 2021 – Vyúčtování mzdových nákladů (všechna OSH) – elektronicky na dotace@dh.cz

Napsat komentář