PRAVIDLA SOUTĚŽE TFA KSH pro Pardubický kraj

Účast:

Soutěž je určena pro řádné členy SH ČMS. Soutěží v disciplínách TFA se můžou  zúčastnit i členové HZS ČR a HZS podniků, kteří jsou členové SDH, při jednotlivých soutěžích budou hodnoceni v pořadí , avšak nebudou dostávat body  do postupu  z kraje, nebo do celkového umístění v krajských soutěží TFA..

Muži starší 18 let

  1. do 34 let /ročník narození 1983 a mladší/
  2. nad 35let /ročník narození 1982 a starší/

Ženy starší 18 let

Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.

Soutěž bude provedena dle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dle „Pravidel  TFA“, upravené jednotlivými  propozicemi soutěží.

 

Propozice:

Pořadatel na jednotlivých soutěžích zajistí překážky na soutěž, dle možnosti pořadatele a v propozicích na jejich soutěž popíše překážku pro možnost seznámení soutěžících se specifikou překážek a soutěže. Zajistí kvalifikované rozhodčí, zdravotní službu, občerstvení a zázemí pro soutěžící dle možností pořadatele.

Dýchací vzduchový přístroj, bude li v propozicích na soutěž jednotný musí zajistit pořadatel.

 

Soutěže:

Trpín  SY   22. 4. 2017
Andrlův Chlum  UO  29. 4. 2017
Suchý Vrch  UO  6. 5. 2017
Bystřec  UO 23. 9. 2017

 

Body:
1  místo  –  16 bodů
2  místo  –  12 bodů
3  místo  –    9 bodů
4  místo  –    7 bodů
5  místo  –    6 bodů
6  místo  –    5 bodů
7  místo  –    4 body
8  místo  –    3 body
9  místo  –    2 body
10 místo  –   1 bod
 

Umístění:

Do celkového pořadí se bude počítat součet bodů, ze tří soutěží TFA s nejlepším umístěním soutěžícího. Při rovnosti bodů soutěžících, bude rozhodovat o pořadí umístění v soutěži TFA na Andrlově Chlumu.

Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie budou oceněni, vyhodnocení proběhne na poslední soutěži v Bystřeci. Ceny zajistí KSH Pardubického kraje.

Napsat komentář