Evropský fond – Technika pro integrovaný záchranný systém

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP

Seminář je rozdělen na dva bloky, a to podle typu žadatelů. První blok je určen pro potenciální  žadatele z řad obcí a druhý blok je určen pro ostatní potenciální žadatele (organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a kraje). Níže přikládám odkaz na web, kde lze nalézt podrobné informace ke konání semináře, informace k následným seminářům, které jsou pořádány Centrem pro regionální rozvoj ČR a registrační formuláře.

Odkaz: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Seminare-pro-zadatele-k-19-vyzve-Technika-pro-integrovany-zachranny

Napsat komentář