Český den proti rakovině 2020 – pomoc SDH

Vážení přátelé – dobrovolní hasiči,
dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o pomoc při 24. ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“.

V příloze Vám posíláme přihlášku – objednávku na kytičky a pokladní vaky. Budeme rádi, pokud Vaše přihláška dorazí co nejdříve, avšak přihlásit se můžete kdykoli až do sbírky.

Cesky_den_proti_rakovine_2020_zakladni_info-HA

Dopis_k_prihlaskam2020-HA

CDPR_2020-prihlaska-bez_uz

ČDPR_2019-účast_SDH-okresy

Vyplněné přihlášky můžete posílat e-mailem nebo poštou. Pokud budete mít k organizaci sbírky nebo vyplnění přihlášky jakékoli dotazy, jsme Vám kdykoli k dispozici na tel. č. 603 546 116 nebo e-mailu jana.mauleova@arcadia.cz.

Budeme doufat ve Vaši podporu a těšíme se na všechny nové spolupracovníky!
Předem děkujeme!

Za organizátory Českého dne proti rakovině 2020 pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných dní
Jana Mauleová
Arcadia Praha s.r.o.
603 546 116, jana.mauleova@arcadia.cz, www.cdpr.cz

Registrační list sportovního oddílu SDH

I v tomto roce je potřeba aby každé SDH, které sportuje vyplnilo Registrační list sportovního oddílu SDH a poslalo ho na příslušné OSH. Zde nastává změna pro OSH, Registrační listy sportovních oddílů SDH na OSH zůstanou a z OSH zašlou na ústředí pouze tabulku za celý okres viz příloha.

Směrnice_sportovních_oddílů_SH_ČMS

Příloha_č.1_ke_Směrnici_sportovních_oddílů

OSH

Dodatek ke smlouvě o pojištění

Dodatek se bezprostředně týká nejen oblasti represe, ale především oblasti ochrany obyvatelstva a potažmo i členů SDH, které je možné využít v rámci likvidace rozsáhlých mimořádných událostí. Zjednodušeně řečeno, v případě využití členů SDH k úkolům ochrany obyvatelstva, zajištění týlu, zajištění dalších činností, kdy poskytují osobní a věcnou pomoc. Jakožto i při činnostech dalších jenž jsou spojeny s pleněním občanské povinnosti s vědomím Velitele zásahu, starosty obce, nebo na jejich příkaz. Vztahují se na tyto členy SH ČMS naprosto stejná pravidla pro případné odškodnění jako na členy jednotek SDH obcí při plnění pojistné události v rámci HVP a.s.

Pojistná_smlouva_dodatek_2_č._0011-304-083_úraz

Skupiny_dobrovolníků_a_požární_hlídky_2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.