GDPR u SH ČMS

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), které přináší SH ČMS a jeho pobočným spolkům nové povinnosti. Pro vaší potřebu jsme vypracovali několik závazných dokumentů a doporučení.
a) Metodický pokyn starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR v Kanceláři SH ČMS volně aplikovatelný pro pobočné spolky SH ČMS
b) Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS závaznou pro všechny pobočné spolky (tato Směrnice je pouze v návrhu a její schválení se předpokládá na jednání VV SH ČMS dne 14. 6. 2018)
c) Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR
d) Samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů
e) Samostatnou přihlášku k členství v SH ČMS, která bude na polokartonu formátu A5 a bude jí možno objednat v Kanceláři SH ČMS. Přihláška bude
oboustranná a na druhé straně bude obsahovat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádáme Vás aby jste informovali členy SH ČMS o zpracování jejich osobních údajů a zabezpečili od všech postupně souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS zatím nikde nezveřejňujte a nikam neposílejte. Máte jí pouze k informaci jak postupovat od 25. 5. 2018 k osobním údajům.

Děkuji a jsem s pozdravem Jan Aulický

Směrnice plnění GDPR 1 (PDF)
Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR (PDF)
Metodický pokyn starosty plnění GDPR (PDF)
Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (PDF)
Souhlas se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS (Word))
propozice dospělí 2018 (Word)

Čerpání dotace z MŠMT v roce 2018

Dobrý den,

na webu (http://bit.ly/pokyn-dotace-2018) byl zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT v roce 2018 i s dosud dostupnými přílohami.

Zároveň jsou zveřejněny formuláře pro vyúčtování zimních táborů (zde je změna, výše dotace je v roce 2018 zvednuta na 100,- Kč/dítě 6-18 let/den) a pro žádosti o dotaci na letní tábory.
Pro vyúčtování zimních táborů i žádosti na letní tábory platí stejné podmínky, tedy zaslání sumáře za OSH se všemi požadovanými přílohami na e-mail: dotace@dh.cz nejpozději do 15. května 2018.

Prosím tedy o předání informace týkající se táborů mezi vaše sbory.

S pozdravem Josef Orgoník…
———————————————-
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2
tel.: 222 119 508
fax.: 222 119 507
e-mail: pepa.orgonik@dh.cz
———————————————-

Pozvánka

Vážené kolegyně,vážení kolegové,

dne 30.3.2018 od 13.00 hod proběhne jednání Výkonného výboru KSH Pardubického kraje v Domě hasičů ul.Svitavská 466 Jevíčko. Pozvání platí pro vedení a pracovníky KSH, starosty a pracovníky OSH, vedoucí KOR a předsedu KKRR.
Program je v příloze
Prosím potvrďte Vaši účast.

Děkuji a přeji hezké jarní dny

Josef Bidmon
starosta KSH PaK

Program VVH KSH Jevíčko (Word)

Poděkování divadelním představením

Neobvyklou formou bylo poděkováno dobrovolným hasičům Pardubického kraje za jejich práci ve čtvrtek 22. března 2018 ve Východočeském divadle v Pardubicích skvělou komedií “Hoří, má panenko!” Zdařilé přenesení scénáře známého filmu na jeviště potěšilo nejenom členy desítek sborů, zasloužilých hasičů a jejich rodinných příslušníků. Ty všechny spolu se studenty místní Střední průmyslové školy chemické v hlediští unikátní secesní budovy přivítal starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josef Bidmon spolu s krajským hejtmanem Martinem Netolickým, ředitele HZS Pardubického kraje plk. Miroslavem Kvasničkou a náměstkem starosty SH ČMS Janem Slamečkou.
“Na jaké jiné divadlo by hasiči měli jít?” řekl v úvodu hejtman Netolický, který ocenil, že má příležitost poděkovat také manželkám a blízkým záchranářů, kteří se pro slavnostní dopoledne stali diváky dnes již klasické komedie. Herci se pak na závěr představení dočkali poděkování v podobě bouřlivého potlesku čtyři sta padesáti vděčných hostů.

Poděkování

Dobrý den,
Ráda bych jménem našeho sboru poděkovala KSH Pardubického kraje a OSH Svitavy za to, že umožnili našim členům zúčastnit se divadelního představení Hoří, má panenko v Pardubicích. Dle ohlasů se tato kulturní akce povedla a představení se všem zúčastněným líbilo. Velmi pozitivně naši členové hodnotili skutečnost, že si vedení ( ať už KSH či OSH) vzpomnělo, cituji: „i na obyčejné vesnické hasiče“! Zároveň děkujeme panu Souralovi, starostovi OSH a panu Šimonovi z SDH Telecí za pomoc při dopravě našich členů do Pardubic. Pokud by se v budoucnu podobná akce opět konala, bude z řad našich členů jistě zájem, i za cenu finanční spoluúčasti SDH.
Ještě jednou moc děkujeme.

S pozdravem.
Lenka Tomášková