Informace Pardubického kraje k finanční podpoře JPO SDH obcí (dopis byl rozeslán do všech obcí v pardubickém kraji)

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě dotazů ve věci pokračování finanční podpory jednotek SDH obcí sdělujeme, že dotační program „Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020“ pozbyl své platnosti, a proto byl z webových stránek kraje odstraněn včetně všech formulářů.
Z objektivních důvodů Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání 15. prosince 2020 schválilo pravidla rozpočtového provizoria s tím, že rozpočet kraje pro rok 2021 bude projednán zastupitelstvem až 23. února 2021. Do té doby není možné poskytovat jakoukoliv programovou ani individuální finanční podporu na vybavení jednotek SDH obcí ani na nové dopravní automobily pořizované z dotačního programu MV – GŘ HZS ČR na rok 2021.

Žádáme vás proto, abyste požadavky na dotace pro rok 2021 nezasílali, o případném novém dotačním programu a nastavených podmínkách budete včas informováni.

Individuální dotace poskytované konkrétním obcím na nové dopravní automobily, ve smyslu již uzavřené smlouvy v roce 2020, budou realizovány beze změn dle podmínek smlouvy.

S pozdravem

Aleš Boňatovský
tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Národní sportovní agentura vyhlásila novou výzvu 8/2020 – Provoz a údržba 2021

V této výzvě o dotaci lze žádat o finanční prostředky především na :
– energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
– pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízení za období podpory (např. sekání trávy, válcování pozemku, odhrnování sněhu atd.)
– spotřební materiál, včetně hygienických prostředků, související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– pojistné související se sportovním zařízením za období podpory

Jedná se o náklady, které vzniknou v roce 2021.
Podmínkou je, aby žadatel byl evidován v Rejstříku sportovců, včetně jeho sportovního zařízení (např. cvičiště pro hasičský sport).
Výzva žádostem je otevřena od 23.11.2020 do 14.12.2020.

Vyzva_8_2020_PaU_2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Všichni vnímáme současný stav nejen v České republice, ale i mimo ni. Vzhledem k nařízením vlády, ale především ochrany zdravý nás všech jsou veškeré shromáždění, setkání a soutěže hasičů odloženy. To znamená, že setkání ZH se přesouvá , bez stanovení termínu. Uvidíme, jak bude dál.
Nicméně se pomalu připravujme a připravujte na pomoc dobrovolnických skupin v místech, kde bude nouze nejvyšší. (nemocnice, sociální služby, domovy důchodců a pod.)
Jsem přesvědčen, že dobrovolní hasiči v případě potřeby opět dokáží svoji připravenost a ochotu pomoci druhým. Zde se skutečně nejedná o jednotky, ale o dobrovolníky z řad členů Sborů dobrovolných hasičů.
Je samozřejmé, že i jednotky jsou připraveny s výpomocí, kde je třeba. Důkazem toho byly zásahy při nedávných povodních, rozvoz respirátorů do škol, požárech a jiných mimořádných událostech.
Vám všem dobrovolní hasiči Pardubického kraje úpřímně děkuji.
Starosty OSH prosím o tlumočení tohoto uznání a poděkování do jednotlivých SDH a samozřejmě všem našim hasičům.

Josef Bidmon
starosta KSH PaK