Národní sportovní agentura vyhlásila novou výzvu 8/2020 – Provoz a údržba 2021

V této výzvě o dotaci lze žádat o finanční prostředky především na :
– energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení za období podpory
– nájemné hrazené provozovatelem za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
– pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízení za období podpory (např. sekání trávy, válcování pozemku, odhrnování sněhu atd.)
– spotřební materiál, včetně hygienických prostředků, související s provozem sportovního zařízení za období podpory
– pojistné související se sportovním zařízením za období podpory

Jedná se o náklady, které vzniknou v roce 2021.
Podmínkou je, aby žadatel byl evidován v Rejstříku sportovců, včetně jeho sportovního zařízení (např. cvičiště pro hasičský sport).
Výzva žádostem je otevřena od 23.11.2020 do 14.12.2020.

Vyzva_8_2020_PaU_2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Všichni vnímáme současný stav nejen v České republice, ale i mimo ni. Vzhledem k nařízením vlády, ale především ochrany zdravý nás všech jsou veškeré shromáždění, setkání a soutěže hasičů odloženy. To znamená, že setkání ZH se přesouvá , bez stanovení termínu. Uvidíme, jak bude dál.
Nicméně se pomalu připravujme a připravujte na pomoc dobrovolnických skupin v místech, kde bude nouze nejvyšší. (nemocnice, sociální služby, domovy důchodců a pod.)
Jsem přesvědčen, že dobrovolní hasiči v případě potřeby opět dokáží svoji připravenost a ochotu pomoci druhým. Zde se skutečně nejedná o jednotky, ale o dobrovolníky z řad členů Sborů dobrovolných hasičů.
Je samozřejmé, že i jednotky jsou připraveny s výpomocí, kde je třeba. Důkazem toho byly zásahy při nedávných povodních, rozvoz respirátorů do škol, požárech a jiných mimořádných událostech.
Vám všem dobrovolní hasiči Pardubického kraje úpřímně děkuji.
Starosty OSH prosím o tlumočení tohoto uznání a poděkování do jednotlivých SDH a samozřejmě všem našim hasičům.

Josef Bidmon
starosta KSH PaK

 

Doplňující informace k přípravě žádosti o státní dotaci v programu Můj klub 2021

Jde o výzvu Národní sportovní agentury, která by měla být spuštěna 15.10.2020. Dotace je určena výhradně pro SDH, kde je registrovaný sportovní oddíl mládeže, tj. SDH s věnuje sportovní činnosti s dětmi a mládeží. O dotaci musí žádat přímo SDH. Všechny náležitosti týkající se výzvy Můj klub 2021 jsou rovněž zveřejněny na www.dh.cz

Upresnujici_informace_k_vyzve_Muj_klub_2021

Priloha_c._1_-_XLS_k_vyplneni_FO_(3),_CSV

Priloha_c._2_-_vlastni_zapis_SDH,_Rejstrik_sportu

Priloha_c._3_-_vypis,_Verejny_rejstrik

Priloha_c._4_-_ucetnictvi,_Sbirka_listin