GDPR u SH ČMS

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), které přináší SH ČMS a jeho pobočným spolkům nové povinnosti. Pro vaší potřebu jsme vypracovali několik závazných dokumentů a doporučení.
a) Metodický pokyn starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR v Kanceláři SH ČMS volně aplikovatelný pro pobočné spolky SH ČMS
b) Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS závaznou pro všechny pobočné spolky (tato Směrnice je pouze v návrhu a její schválení se předpokládá na jednání VV SH ČMS dne 14. 6. 2018)
c) Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR
d) Samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů
e) Samostatnou přihlášku k členství v SH ČMS, která bude na polokartonu formátu A5 a bude jí možno objednat v Kanceláři SH ČMS. Přihláška bude
oboustranná a na druhé straně bude obsahovat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádáme Vás aby jste informovali členy SH ČMS o zpracování jejich osobních údajů a zabezpečili od všech postupně souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Směrnici starosty SH ČMS k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS zatím nikde nezveřejňujte a nikam neposílejte. Máte jí pouze k informaci jak postupovat od 25. 5. 2018 k osobním údajům.

Děkuji a jsem s pozdravem Jan Aulický

Směrnice plnění GDPR 1 (PDF)
Informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR (PDF)
Metodický pokyn starosty plnění GDPR (PDF)
Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (PDF)
Souhlas se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS (Word))
propozice dospělí 2018 (Word)

Napsat komentář