Další pomoc pro dobrovolné hasiče

19. 9. 2016 (Nicole Zaoralová) – Jedním z bodů materiálu „Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“ který schválila Vláda ČR v květnu letošního roku, bylo umožnit výcvik a udělení řidičského oprávnění (zejména řidičského oprávnění pro nákladní automobily) i pro členy JSDH obce. Po nezbytné legislativní úpravě bylo možné, aby tento výcvik začal provádět Záchranný útvar HZS ČR.

První běh autoškoly se naplno rozběhl začátkem minulého týdne a účastní se jej dvanáct z téměř dvou stovek zájemců z řad dobrovolných hasičů. Kurz probíhá dle standartních osnov pro autoškoly a součástí výuky jsou mimo samotné jízdy i teoretické hodiny zásad bezpečné jízdy, údržby vozidla a zdravovědy. Kurz trvá dva týdny a bude koncem týdne uzavřen zkouškami. Výuka probíhá v prostorách Záchranného útvaru v Hlučíně a účastníci zde mají rovněž hrazeno ubytování. Letos probíhá první, ověřovací kurz a další jsou plánovány na příští rok.

„Profesionální a dobrovolní hasiči spolupracují na každodenní bázi již mnoho let a tento bod patřil mezi významné body materiálu. Dříve si bylo možné udělat řidičské oprávnění typu C v rámci základní vojenské služby. To už nyní není možné, a pro mnoho sborů dobrovolných hasičů je to palčivý problém mimo jiné i kvůli vysoké ceně kurzu. Jsem proto rád, že jsme našli další cestu, jak aspoň částečně vyřešit jeden ze závažných problémů, které dobrovolné hasiče trápí.“ Říká generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba

Materiál „Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“ byl zpracován na základě aktuální situace při  řešení některých oblastí v oblasti bezpečnosti. Základním podnětem k vytvoření materiálu byly návrhy, které zazněly v rámci diskuse předsedy vlády a ministra vnitra se zástupci dobrovolných hasičů a následných jednáních. V současné době jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí součástí plošného pokrytí zabezpečení požární ochrany, ale i dalšího zajištění bezpečnosti státu (v rámci integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení).

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

Napsat komentář