Dotace v programu Můj klub 2023

Dne 17. října 2022 byl zahájen příjem žádostí o dotace v programu Můj klub 2023, který je určen na podporu sportování dětí a mládeže.
 
Dotace je určena pro sportovní aktivy dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004), které pravidelně sportují minimálně 2x týdně. Pro děti a mládež, které pravidelně sportují 1x týdně, bude vypsána nová výzva – Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví.
 
V příloze je k dispozici interní manuál SH ČMS pro SDH k podání žádosti. Termín pro podání je do 30. listopadu 2022 do 12:00.
 
Informace jsou též k nalezení na: Můj klub 2023 – Jak podat žádost (dh.cz)

Napsat komentář