Důležité upozornění pro příjemce dotace v Programu VIII. 2017

Dovolujeme si připomenout všem, kteří čerpali dotaci v Programu VIII. v roce 2017, že podle rozhodnutí o posyktnutí dotace jsou dle sekce Další podmínky, odstavce 16 povinní: „vydat a do 30. 6. 2018 nahrát do systému IS-SPORT (dokumenty organizace) výroční zprávu o činnosti spolu s účetní závěrkou za rozpočtové období, v němž mu byla doatce poskytnuta. Odvod za nedordržení teéto podmínky může být stanoven v částce až do 5% z poskytnuté dotace.“

Napsat komentář