Formuláře pro vyúčtování dotací MŠMT

Na webu byly dnes zveřejněny formuláře pro vyúčtování dotací z MŠMT na volný čas dětí a mládeže.

Jen pro připomenutí termíny a způsob vyúčtování:

Vzdělávání vedoucích – OSH posílá přímo na dotace@dh.cz, nejpozději do 20. 11. 2019
Provozní náklady OSH a KSH – zasílá se přímo na dotace@dh.cz, nejpozději do 30. 11. 2019
MTZ SDH – okresy zasílají na svá KSH dle jejich pokynů, KSH zašle sumář za kraj nejpozději do 30. 11. 2019
Volnočasové aktivity – okresy zasílají na svá KSH dle jejich pokynů, KSH zašle sumář za kraj nejpozději do 30. 11. 2019
Mzdy – OSH posílá přímo na dotace@dh.cz, nejpozději do 10. 1. 2020

Zároveň připomínáme termín pro zaslání Oznámení o čerpání dotace v rámci OSH/KSH, oznámení je třeba zaslat nejpozději do 30. 9. 2019.

Napsat komentář